Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí a za rok 2013 (předběžné údaje)

 


Výsledky čtvrtého čtvrtletí i celého roku 2013 vycházejí v porovnání se stejným obdobím roku 2012 v Ústeckém kraji příznivě, a to jak v nárůstu počtu hostů, tak i počtu přenocování.

 

V průběhu 4. čtvrtletí 2013 navštívilo hromadná ubytovací zařízení Ústeckého kraje celkem 78 811 hostů, tj. o 18,5 % více než ve stejném období předchozího roku.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje v jednotlivých měsících v letech 2000 až 2013

Na meziročním nárůstu počtu hostů v kraji se podíleli větší měrou domácí hosté (rezidenti), jejichž počet vzrostl o 22,3 %, počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) se zvýšil o 12,8 %. K nárůstu počtu hostů došlo ve většině krajích republiky, s výjimkou kraje Plzeňského, Kraje Vysočina, kraje Libereckého a Karlovarského. Navýšení v Ústeckém kraji bylo nejvyšší ze všech krajů. Více než 14% nárůst zaznamenali ještě v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Na celkovém růstu počtu hostů se v devíti z deseti krajů s meziročním zvýšením podíleli jak zahraniční, tak domácí hosté, pouze v Hl. m. Praze to byla zásluha pouze zahraničních návštěvníků.

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2012 a 2013
Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,7 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl třetí nejnižší po kraji Pardubickém a Kraji Vysočina. Nejnavštěvovanějším krajem bylo tradičně Hlavní město Praha (46,3 % všech návštěvníků ČR). Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 61,8 % domácí hosté. Naproti tomu podíl rezidentů v celé ČR představoval jen 42 %. Největší skupinu z celkového počtu zahraničních hostů tvořili již tradičně občané Spolkové republiky Německo, a to jak v Ústeckém kraji (47,3 %), tak v celé ČR (20,2 %). Druzí v pořadí v kraji byli návštěvníci z Polska (6,8 %) a třetí ze Slovenska (6,1 %). Na druhém místě v České republice byli hosté z Ruska (11,2 %) a třetí občané Slovenska (6 %).

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2013

Hosté, kteří ve 4. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 187 525 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 došlo ke zvýšení o 7,3 %. Tento nárůst byl ovlivněn jak vyšším počtem přenocování domácích návštěvníků o 9 % (v hromadných ubytovacích zařízeních strávili celkem 108 116 nocí), tak nerezidentů (hostů ze zahraničí), kteří v kraji přenocovali celkem 79 409krát (meziroční nárůst 5 %). Celkový počet přenocování se zvýšil v sedmi krajích republiky a nárůst v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší po kraji Jihomoravském. Nejvyšší meziroční pokles zaznamenali v kraji Plzeňském a Libereckém.

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2012 a 2013

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla ve 4. čtvrtletí letošního roku 2,4 noci, proti stejnému období loňského roku byla nižší o 0,3 noci. Ke zkrácení průměrné doby pobytu došlo téměř ve všech krajích s výjimkou krajů Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského. Mezi délkou pobytu domácích a zahraničních hostů v říjnu až prosinci letošního roku byl mírný rozdíl - cizinci se ubytovali v Ústeckém kraji v průměru o 0,4 noci déle než domácí. Jednoznačně nejdelší pobyty preferovali hosté v Karlovarském kraji, a to hlavně zásluhou zahraničních návštěvníků, zejména pak hostů v lázeňských zařízeních tohoto kraje. Naproti tomu nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje. Pod republikovým průměrem skončilo celkem osm krajů, včetně Ústeckého kraje.

Graf: Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2013
Výsledky za celý rok 2013 vyznívají v porovnání s předchozím rokem pozitivně nejen pro Ústecký kraj, ale i pro většinu ostatních krajů, zejména co se týká počtu hostů. Za uplynulý rok navštívilo Ústecký kraj celkem 375 208 hostů, což znamenalo nárůst proti roku 2012 o 4,3 %. Do kraje přicestovalo 137 975 cizinců, tj. o 6,2 % více než v předchozím roce a 237 233 domácích hostů (nárůst 3,3 %). Počet ubytovaných hostů se regionálně nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,9 %), dále pak v Jihomoravském kraji (o 7,2 %) a Zlínském kraji (o 6,7 %). Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejvyšší. Nejvíce hostů meziročně ubylo v Plzeňském kraji (o 6,2 %).

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2012 a 2013

Rovněž počet přenocování v Ústeckém kraji byl ve srovnání s rokem 2012 vyšší, celkově o 0,7 % a bylo to výhradně zásluhou zahraničních hostů, u nichž došlo k navýšení o 10,2 %. Nárůst v kraji byl čtvrtý nejvyšší mezi 11 kraji s meziročním růstem u nerezidentů. U domácí klientely se počet přenocování meziročně snížil celkem v 9 krajích republiky a Ústecký kraj s poklesem o 4,5 % byl jedním z nich. V šesti ze čtrnácti krajů hosté, domácí i zahraniční, strávili v meziročním porovnání více nocí než v roce 2012.

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2012 a 2013

Průměrná doba přenocování se dlouhodobě zkracuje, což se projevilo i v roce 2013, a to jak v Ústeckém kraji, tak ve většině ostatních krajů s výjimkou Plzeňského a Jihomoravského kraje. Celkově strávili hosté ve sledovaných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji 2,7 noci, z toho domácí hosté 2,7 noci a zahraniční návštěvníci v průměru 2,8 noci.

Graf: Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2013
Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v časových řadách a v rychlé informaci.

UPOZORNĚNÍ: v dubnu 2014 bude zveřejněna mimořádná revize údajů návštěvnosti a kapacit hromadných ubytovacích zařízení za roky 2012 a 2013 na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012“


  • Cestovní ruch 4.Q.2013.pdf
  • Tab.1.xlsx
  • Tab.2.xlsx
  • Tab.3.xlsx