Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí a za celý rok 2014 (předběžné údaje)

 

Vlivem meziročního snížení počtu domácích hostů navštívilo Ústecký kraj za čtvrté čtvrtletí loňského roku o 4,3 % hostů méně než ve stejném období roku 2013. Návštěvníků ze zahraničí naopak přijelo více než v roce předchozím. Počet přenocování meziročně rovněž poklesl.

Výsledky za celý rok 2014 byly pro Ústecký kraj příznivější než v roce 2013, vzrostl jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení navštívili, tak počet přenocování. Nárůst se v obou případech týkal domácí i zahraniční klientely.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo v průběhu 4. čtvrtletí 2014 celkem 83 342 hostů, tj. o 4,3 % méně než ve stejném období předchozího roku.

 

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje v jednotlivých měsíchích v letech 2012 až 2014

 

Na meziročním poklesu počtu hostů v kraji měli hlavní podíl domácí návštěvníci (rezidenti), jejichž počet poklesl o 9,3 %, počet zahraničních hostů (nerezidentů) se naproti tomu zvýšil o 4,8 %. K poklesu počtu hostů došlo celkem v 7 ze 14 krajů, z toho nejvíce ve Středočeském kraji. Pokles v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. Vyšší návštěvnost než vloni zaznamenalo sedm krajů, z toho nejvyšší nárůst byl v Jihomoravském kraji. Ve čtyřech krajích se na meziročním zvýšení podíleli jak domácí, tak zahraniční návštěvníci. V Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina byl nárůst pouze zásluhou zahraničních hostů, naproti tomu v Karlovarském kraji se o meziroční nárůst hostů zasloužila výhradně domácí klientela.

 

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2013 a 2014

 

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,5 % a v porovnání s ostatními kraji byl tento podíl druhý nejnižší po Pardubickém kraji. Nejnavštěvovanějším krajem je stále Hlavní město Praha (46,1 % všech návštěvníků ČR). Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 60,8 % domácí hosté, kterých ale Ústecký kraj navštívilo ve 4. čtvrtletí nejméně ze všech krajů ČR. Více než polovina zahraničních návštěvníků přijela do kraje z Německa (54,8 %), ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje se jich ubytovalo téměř 18 tisíc. Druhou nejpočetnější skupinu v posledním čtvrtletí loňského roku tvořili hosté z Polska (7,3 %), téměř 2,4 tisíce. Zhruba 1,9 tisíce (5,7 %) turistů přijelo ze Slovenska. V celé ČR byla situace opačná, s podílem 57,3 % převažovala zahraniční klientela. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji, hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 21 %, druzí, návštěvníci z Ruska, zaujímali 7,8 %, hosté ze Slovenska 6,5 %. Zvýšený zájem o návštěvu České republiky projevili v posledním čtvrtletí roku hosté z Velké Británie (5,5 %) a Spojených států amerických (5,1 %).

 

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2014

 

Hosté, kteří ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 208 618 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 to představovalo pokles o 5,3 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 90 814 nocí (meziroční pokles o 2,5 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 117 804krát, meziročně u nich došlo k poklesu o 7,4 %. Celkový počet přenocování meziročně poklesl kromě Ústeckého kraje ještě v dalších čtyřech krajích republiky. Ve třech krajích - Středočeském, Ústeckém a Libereckém kraji, se na celkovém poklesu podíleli jak domácí, tak zahraniční návštěvníci. V Karlovarském kraji to bylo výhradně vlivem zahraniční klientely, kdežto v Kraji Vysočina poklesl pouze počet domácích hostů.

 

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q, 2013 a 2014

 

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla ve 4. čtvrtletí loňského roku 2,5 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,3 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,8 noci. Nejdelší pobyty dlouhodobě sledujeme v Karlovarském kraji (5,5 noci), a to hlavně zásluhou zahraničních návštěvníků (6 nocí), domácí hosté se zde ubytovali v průměru na 4,3 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

 

Graf: Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2014

 

V období posledního čtvrtletí loňského roku byly pokoje v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji využity z 26,6 %, proti stejnému období roku 2013 to bylo o 3,4 p.b. více. Nejvyšší využití pokojů zaznamenali ve čtyřhvězdičkových hotelech, a to 39,3 %, proti 4. čtvrtletí 2013 to znamenalo nárůst o 6,7 p.b. Ve tříhvězdičkových hotelech byly pokoje využity z 26 %, což představuje meziroční nárůst o 2,7 p.b. V ostatních hotelech a penzionech se využití pokojů meziročně zvýšilo o 7,9 p.b. na 25,1 %.

Za celý rok 2014 navštívilo Ústecký kraj celkem 434 192 hostů, což znamenalo nárůst proti roku 2013 o 1,8 %. Do kraje přicestovalo 149 736 cizinců, tj. o 1,7 % více než v předchozím roce a 284 456 domácích hostů (nárůst 1,8 %). Počet ubytovaných hostů se regionálně nejvíce zvýšil v Jihomoravském kraji a v Hl. m. Praze. Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejvyšší. Nejvyšší úbytek hostů meziročně zaznamenali v Libereckém kraji.

 

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2013 a 2014

 

Rovněž počet přenocování v Ústeckém kraji byl ve srovnání s rokem 2013 vyšší, celkově o 1,1 % a bylo to zásluhou jak zahraničních (o 0,6 %), tak domácích hostů (o 1,3 %). Nárůst v kraji byl čtvrtý nejvyšší mezi 6 kraji s meziročním růstem. Během celého roku 2014 přenocovalo v ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje celkem 1 194 400 hostů, z toho bylo 432 316 zahraničních návštěvníků a 762 084 domácích.

 

Graf: Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2013 a 2014

 

Průměrná doba přenocování za rok 2014 byla zhruba na stejné úrovni jako v předcházejícím roce. Celkově strávili hosté ve sledovaných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji 2,8 noci, z toho domácí hosté 2,7 noci a zahraniční návštěvníci v průměru 2,9 noci.

 

Graf: Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2014

 

Lázeňská zařízení Ústeckého kraje navštívilo v roce 2014 celkem 22 173 hostů, což bylo o 1 889 osob (o 9,3 %) více než v roce 2013. Nárůst jsme zaznamenali jak u zahraniční klientely (o 10,4 %), tak u domácích hostů (o 8,9 %). Celkem v lázních strávili hosté 231 787 nocí, proti předchozímu roku představovalo navýšení 10,5 %, a to jak u cizinců (o 4,2 %), tak u domácích návštěvníků (o 14,5 %). Domácí hosté, na rozdíl od zahraničních, své pobyty v loňském roce prodloužily o 0,45 noci, tj. o 5,1 %. V průměru strávili všichni hosté v lázních 10,5 noci, z toho nerezidenti 13,7 noci a rezidenti 9,2 noci.

 

UPOZORNĚNÍ: Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl aktualizován Registr hromadných ubytovacích zařízení ČSÚ a došlo k revizi dat o kapacitách i návštěvnosti za referenční roky 2012 a 2013. Nové srovnatelné časové řady jsou publikovány od roku 2012.