Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 4. čtvrtletí 2016 (předběžné údaje)

 

Během října až prosince loňského roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Ve 4. čtvrtletí 2016 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 105 539 hostů, tj. o 11,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 39 304 cizinců a 66 235 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Kraji Vysočina. Nejnižší mezi kraji byl počet domácích návštěvníků.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2016

Meziročně vzrostl v kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 10,1 %, tak i počet domácích hostů (rezidentů) - o 12,8 %. K navýšení počtu hostů došlo ve všech krajích. Nejvíce meziročně vzrostl počet hostů v Karlovarském kraji (o 26,5 %), nárůst v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejvyšší. Z pohledu příjezdů zahraniční klientely byl nejvyšší přírůstek v Jihočeském kraji (+28,0 %) a z hlediska domácích návštěvníků zaznamenali nejvyšší nárůst počtu hostů v Karlovarském kraji (+35,6 %).

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2015 a 4. Q. 2016

Na celkovém počtu hostů České republiky se Ústecký kraj podílel 2,7 %. Do Hlavního města Prahy, nejnavštěvovanějšího kraje republiky, se ve 4. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 45,4 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z téměř dvou třetin (62,8 %) domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (54 %), v porovnání se 4. čtvrtletím 2015 to bylo o 11,3 % více. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (7,5 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (7,1 %). U obou státních občanství se počet příjezdů meziročně zvýšil – u hostů z Polska o více než čtvrtinu a u Slováků o více než 8 %. V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval v říjnu až prosinci podíl zahraničních návštěvníků (56,2 %) nad domácími hosty (43,8 %). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Návštěvníci z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 20,8 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 6,8 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořila klientela ze Slovenska se 7,1 % a meziročním navýšením o 8,4 %. Třetí v pořadí se umístili nerezidenti ze Spojeného království, zaujímali 5,5 % ze zahraničních hostů České republiky, meziročně se počet jejich příjezdů zvýšil o 8,2 %.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 4. čtvrtletí 2016

Počet přenocování hostů, kteří ve 4. čtvrtletí loňského roku navštívili Ústecký kraj, dosáhl celkem 276 259 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2015 to představovalo nárůst o 10,5 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 106 759 nocí (meziroční nárůst 1,4 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 169 500krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 17,1 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích republiky. Nárůst v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání šestý nejvyšší. Ve většině krajů měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. Pouze v Moravskoslezském kraji meziročně vzrostl jen počet domácích hostů, u zahraničních návštěvníků počet meziročně poklesl.

Meziroční nárůst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 4. Q. 2015 a 4. Q. 2016

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla ve 4. čtvrtletí loňského roku 2,6 noci a v porovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. Rezidenti v kraji strávili v průměru 2,6 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,7 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty vykazují v Karlovarském kraji (4,8 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v říjnu až prosinci roku 2016 ubytovali v průměru na 5,1 noci, domácí hosté na 4,2 noci. Nejnižší počet nocí již tradičně strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,7 noci).

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016

Čisté využití lůžek (ČVL)[1] v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji dosáhlo v období 4. čtvrtletí loňského roku 28,9 % a bylo meziročně o 9,1 p.b. vyšší než ve stejném období roku 2015. Nárůst zaznamenaly všechny typy zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo ČVL meziročně vyšší o 8,1 p.b. a dosáhlo 41 %. Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita z 28,1 % a jednalo se o meziroční nárůst 9,8 p.b. Nejnižší meziroční navýšení – o 7,6 p.b. - jsme zaznamenali u ostatních hotelů a pensionů, kde se lůžka ve 4. čtvrtletí roku 2016 využívala z 21,6 %. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji třetí nejnižší.

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. Q. 2016

Za celý rok 2016 navštívilo Ústecký kraj celkem 530 370 hostů a strávili zde 1 453 271 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období roku 2015 zvýšil o 8,8 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+7,2 %), tak i domácí hosté (+9,7 %). Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl, a to o 10,6 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 6,0 %), tak domácích hostů (o 13,1 %).

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů vidíme v Karlovarském kraji. Počet přenocování nejvíce vzrostl v Ústeckém kraji a zároveň jsme zde zaznamenali nejvyšší nárůst počtu přenocování domácích návštěvníků. Nejmenší meziroční nárůst počtu hostů i počtu přenocování byl v Plzeňském kraji.

Meziroční nárůst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi roky 2015 a 2016

 [1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.