Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

 

V průběhu letošního třetího čtvrtletí vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů o 0,2 %, zatímco počet přenocování o 4,9 % poklesl. Ve srovnání s předcovidovým 3. čtvrtletím 2019 byla návštěvnost Ústeckého kraje na 95,8 %, počet domácích návštěvníků byl o 0,1 % vyšší, zatímco počet zahraničních hostů dosáhl pouze úrovně 85,7 %.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo ve 3. čtvrtletí 2022 celkem 245 111 hostů, v tom 66 749 cizinců a 178 362 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. Počet domácích návštěvníků Ústeckého kraje byl mezi kraji nejnižší. Počet zahraničních hostů byl v mezikrajovém srovnání sedmý nejnižší.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých čtvrtletích a za rok

 

Návštěvnost domácích hostů v Ústeckém kraji meziročně poklesla o 11,5 %, u zahraničních návštěvníků se naopak jednalo o 54,5% nárůst. Přesto však počty zahraničních návštěvníků ani počty hostů celkem nedosáhly úrovně před pandemií. Zahraničních hostů přijelo 85,7 % a návštěvníků celkem 95,8 % z počtu hostů třetího čtvrtletí roku 2019. Meziroční nárůst hostů celkem zaznamenalo kromě Ústeckého kraji ještě 5 krajů. U všech krajů došlo k růstu zahraničních návštěvníků a zároveň k poklesu domácích hostů. Meziročně nejvíce vzrostl celkový počet i počet zahraničních hostů v Praze.

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů v České republice podílel 3,4 %. Do Prahy, která je trvale nejnavštěvovanějším krajem, se ve 3. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 25,3 % všech návštěvníků. Druhý nejvyšší počet hostů byl v uplynulém čtvrtletí v Jihomoravském a třetí v Jihočeském kraji (na návštěvnosti se podílely 11,6 resp. 10,3 %).

Meziroční růst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2021 a 3. Q. 2022

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali ze 72,8 % domácí hosté. Více než dvě pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili tradičně hosté z Německa (42,5 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (11,1 %), třetí nejpočetnější skupinu představovali návštěvníci ze Slovenska (8,1 %). Převaha domácích hostů byla i v celé ČR (65,5 %). Pořadí návštěvnosti zemí bylo za Českou republiku na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji – nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa (23,2 %), druzí v pořadí – návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 10,5 %. Třetí pořadí zaujímali hosté z Polska (9,9 %).

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 3. čtvrtletí 2022

 

Hosté, kteří ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 668 794 nocí, což v porovnání se stejným obdobím roku 2021 představovalo pokles o 4,9 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 158 694 nocí (meziroční růst o 50,4 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 510 100 nocí, meziročně u nich došlo k poklesu o 14,6 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl pouze v 5 krajích. Počet přenocování domácích hostů meziročně poklesl ve všech krajích, zatímco počet přenocování zahraničních návštěvníků byl ve všech krajích vyšší než ve 3. čtvrtletí loňského roku. Nejvyšší meziroční růst přenocování, jak u celkového počtu, tak u zahraničních návštěvníků zaznamenala Praha.

Meziroční růst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2021 a 3. Q. 2022

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,9 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,4 noci.

Průměrný počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2022

Od počátku letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 479 245 hostů a přenocovali zde 1 262 918 nocí. Počet návštěvníků proti třem čtvrtletím loňského roku vzrostl o 54,4 %, nárůst u zahraničních návštěvníků představoval 170,1 %, u domácích hostů 31,3 %. Celkový počet přenocování v kraji byl rovněž meziročně vyšší, a to o 41,6 %, z toho u hostů ze zahraničí o 157,7 % a u domácích o 21,8 %. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v uplynulém období letošního roku byla výrazně ovlivněna různým stupněm opatření proti covidu v roce 2022 a 2021.

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování byl meziročně vyšší ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst vidíme v Praze – více než trojnásobně. Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl v regionálním srovnání sedmý nejvyšší, zatímco nárůst počtu přenocování byl šestý nejnižší.

 

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlé informaci Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 3. Q. 2022