Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

 

V průběhu letošního třetího čtvrtletí vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů o 1,9 % a počet přenocování se zvýšil o 2,7 %. Ve srovnání s předcovidovým 3. čtvrtletím 2019 byla návštěvnost Ústeckého kraje na 98,1 %, počet domácích návštěvníků byl o 16 % vyšší, zatímco počet zahraničních hostů dosáhl pouze 57% úrovně.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo ve 3. čtvrtletí 2021 celkem 250 998 hostů, v tom 44 363 cizinců a 206 635 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. Druhý nejnižší byl v Ústeckém kraji i počet domácích návštěvníků. Zahraničních hostů byl v mezikrajovém srovnání sedmý nejnižší počet.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých čtvrtletích a za rok

 

Návštěvnost domácích hostů v Ústeckém kraji se meziročně zvýšila o 2,6 %, u zahraničních návštěvníků se naopak jednalo o 1,5% pokles. Meziroční nárůst hostů celkem i domácích návštěvníků zaznamenaly všechny kraje. Méně zahraničních klientů než ve srovnatelném období loňského roku navštívilo pět krajů – Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký. Meziročně nejvíce vzrostl celkový počet i počet domácích a zahraničních hostů v Praze.

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,7 %. Do Prahy, která je trvale nejnavštěvovanějším krajem, se ve 3. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 15,9 % všech návštěvníků ČR. Druhý nejvyšší počet hostů byl v uplynulém čtvrtletí v Jihočeském a třetí v Jihomoravském kraji (oba kraje se na návštěvnosti ČR podílely přibližně 12,2 %).

Meziroční růst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2020 a 3. Q. 2021

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 82,3 % domácí hosté. Více než dvě pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili tradičně hosté z Německa (44,5 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (10,1 %), třetí nejpočetnější skupinu představovali návštěvníci ze Slovenska (9,2 %). Převaha domácích hostů byla i v celé ČR (81,0 %). Pořadí návštěvnosti zemí bylo za Českou republiku na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji – nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa (29,4 %), druzí v pořadí – návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 13,5 %. Třetí pořadí zaujímali hosté z Polska (11,5 %).

 

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 3. čtvrtletí 2021

 

Hosté, kteří ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 709 482 nocí, což v porovnání se stejným obdobím roku 2020 představovalo růst o 2,7 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 107 713 nocí (meziroční růst o 2,0 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 601 769 nocí, meziročně u nich došlo k nárůstu o 2,8 %. Celkový počet přenocování i počet přenocování domácích hostů meziročně vzrostl ve všech krajích. Počet přenocování zahraničních návštěvníků byl nižší ve čtyřech krajích – Jihočeském, Karlovarském, Libereckém a Královéhradeckém. Nejvyšší meziroční růst přenocování, jak u celkového počtu tak u domácích i zahraničních návštěvníků zaznamenala Praha.

Meziroční růst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2020 a 3. Q. 2021

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,8 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,9 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,4 noci.

Průměrný počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2021

Od počátku letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 319 480 hostů a přenocovali zde 906 701 nocí. Počet návštěvníků se proti třem čtvrtletím loňského roku snížil o 10,8 %, pokles u zahraničních návštěvníků představoval 28,3 %, u domácích hostů 6,2 %. Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně poklesl, a to o 10,0 %, z toho u hostů ze zahraničí o 29,8 % a u domácích o 5,4 %. V návštěvnosti za celé 1. až 3. čtvrtletí 2021 se ještě promítl výrazný propad cestovního ruchu z prvního čtvrtletí roku.

Meziroční pokles počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. až 3. čtvrtletím 2020 a 1. až 3. čtvrtletím 2021

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování byl meziročně nižší ve všech krajích, nejvyšší regionální pokles vidíme v Praze – zhruba o 32 %. Pokles počtu hostů v Ústeckém kraji byl v regionálním srovnání sedmý nejvyšší, pokles počtu přenocování byl sedmý nejnižší.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlé informaci Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 3. Q. 2021