Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

V průběhu letošního třetího čtvrtletí poklesl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů o 3 % a počet přenocování se snížil o 6 %. K oživení v letních měsících červenci až září došlo pouze u domácích hostů, počet zahraničních návštěvníků byl pod úrovní předchozího roku.

V průběhu 3. čtvrtletí 2020 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 248 234 hostů, což bylo o 3 % méně než ve třetím čtvrtletí předchozího roku. Do kraje přicestovalo 46 991 cizinců a 201 243 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Pardubickém a Olomouckém kraji. Počet domácích návštěvníků byl v Ústeckém kraji druhý nejnižší ze všech krajů. Sedmý nejvyšší v mezikrajovém srovnání byl počet zahraničních hostů, když podíl cizinců na celkovém počtu hostů byl 3. nejvyšší mezi kraji.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2020

Uvolnění opatření v souvislosti s koronavirem v letních měsících přineslo oživení zájmu o ubytovací zařízení, ale jen u domácích hostů. V Ústeckém kraji se v červenci až září ubytovalo o 13 % více rezidentů než v loňském roce.  Zvýšená návštěvnost ze strany domácích hostů se projevila u všech krajů. Počet zahraničních návštěvníků v Ústeckém kraji však byl téměř o dvě pětiny nižší než v roce 2019, k poklesu došlo ve všech krajích republiky, ale největší propad se projevil v Praze (o 78,5 %).

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2019 a 3. Q. 2020

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 4,2 %. Do Prahy, která bývá nejnavštěvovanějším krajem republiky, se ve třetím čtvrtletí letošního roku přijelo podívat pouze 12,5 % všech návštěvníků ČR a Praha se tak posunula na 2. místo. Nejnavštěvovanějším krajem se ve 3. čtvrtletí letošního roku stal Jihočeský kraj, do kterého přicestovalo 13,1 % hostů. Na třetím místě se umístil Jihomoravský kraj s 12,4 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 81,1 % domácí hosté. Téměř tři pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili hosté z Německa (59,5 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (13,7 %), třetí nejpočetnější skupinu představovali návštěvníci ze Slovenska (7,0 %), čtvrtí byli klienti z Nizozemska (4,6 %). Převaha domácích hostů byla i v celé ČR (82,5). Pořadí návštěvnosti zemí bylo za Českou republiku na prvních třech místech stejné jako v Ústeckém kraji. Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa (39,9 %), druzí v pořadí byli návštěvníci z Polska, kteří se na zahraniční klientele České republiky podíleli 15,1 %. Třetí pořadí zaujímali hosté ze Slovenska (11,7 %), čtvrtí byli návštěvníci z Rakouska (4,2 %) a následovali hosté z Nizozemska (4,1 %).

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 3. čtvrtletí 2020Uvolnění omezení mezinárodního pohybu osob z jarních měsíců znamenalo jen částečný návrat zahraničních turistů do Česka. Stejně jako v celé ČR i v Ústeckém kraji se počet hostů snížil u všech zemí. Pokles hostů našich nejbližších sousedů činil  – z Německa 10,9 %, z Polska 20,0 %, z Rakouska 38,6 %, ze Slovenska 39,3 % a z Maďarska 59,4 %.

Hosté, kteří od července do září letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 680 416 nocí, což v porovnání se stejným obdobím roku 2019 představovalo o 6,0 % méně. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 109 483 nocí (meziroční propad o 47,8 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 570 933 nocí, meziročně u nich došlo k nárůstu o 11,0 %. Celkový počet přenocování meziročně poklesl ve všech krajích u cizinců, zatímco u domácích hostů zaznamenal ve všech krajích nárůst.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2019 a 3. Q. 2020

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,8 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,3 noci.

Průměrný počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2020

Za tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 359 888 hostů a přenocovali zde 1 000 574 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku snížil o 32,9 %, pokles u zahraničních návštěvníků představoval 55,8 %, u domácích hostů 21,5 %. Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně poklesl, a to o 30,2 %, z toho u hostů ze zahraničí o 56,6 % a u domácích o 17,6 %.

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. až 3. čtvrtletím 2019 a 1. až 3. čtvrtletím 2020

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se za 3. čtvrtletí roku snížil ve všech krajích, nejvyšší regionální pokles vidíme v Praze - zhruba o dvě třetiny. Pokles počtu hostů v Ústeckém kraji byl v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší, počet přenocování byl třetí nejvyšší.

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 3. Q. 2020