Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

V průběhu letošního třetího čtvrtletí vzrostl v Ústeckém kraji meziročně jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, tak počet přenocování. Nárůst počtu hostů byl jak u domácí, tak u zahraniční klientely. Počet přenocování se zvýšil jen u domácích hostů, u zahraničních návštěvníků poklesl.

V průběhu 3. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 252 813 hostů, tj. o 4 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 78 242 cizinců a 174 571 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Vysočině.

Meziročně vzrostl v Ústeckém kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 3,2 %, tak počet domácích hostů (rezidentů) o 4,4 %. Celkové navýšení počtu hostů zaznamenala většina krajů s výjimkou Kraje Vysočina -ovlivněno výhradně nižším počtem zahraničních hostů. K meziročnímu poklesu nerezidentů došlo i v Jihočeském kraji. Méně domácích návštěvníků v porovnání s předchozím rokem navštívilo Jihomoravský kraj. Celkový meziroční nárůst v Ústeckém kraji byl šestý nejvyšší. Nejvíce hostů celkem přibylo v Olomouckém a Plzeňském kraji (o 9,2 resp. o 7,1 %).

  Meziroční nárůst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2018 a 3. Q. 2019

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,4 %. Do Prahy, která je nejnavštěvovanějším krajem republiky, se ve třetím čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 30,5 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z více než dvou třetin (69,1 %) domácí hosté. Dvě pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili již tradičně hosté z Německa. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (10,4 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (6,9 %) a čtvrtí s 5,6 % byli Nizozemci. V celé ČR stejně jako v Ústeckém kraji převažoval podíl domácích návštěvníků (55,6 %) nad zahraničními hosty (44,4 %). Pořadí návštěvníků z jednotlivých zemí za Českou republiku bylo na prvních třech místech stejné jako za Ústecký kraj. Hosté z Německa se na celkovém počtu zahraničních klientů podíleli 17,5 %, návštěvníci z Polska se podíleli 7,2 %, hosté ze Slovenska 7 %. Čtvrté pořadí zaujímali hosté z Číny a Spojených států amerických (shodně 6,3 % na zahraniční klientele České republiky). Ve většině krajů se ubytovalo více domácích než zahraničních návštěvníků, pouze v Praze a v Karlovarském kraji převažoval počet ubytovaných nerezidentů nad rezidenty.

Hosté, kteří ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde strávili celkem 714 700 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2018 to představovalo nárůst o 2 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji přespali celkem 211 142 nocí, což představovalo meziroční pokles o 1,4 %, rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 503 558 nocí, meziročně u nich došlo k nárůstu o 3,5 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve většině krajů s výjimkou Vysočiny a Pardubického kraje. Největší nárůst zaznamenali v Plzeňském a Olomouckém kraji (9,1 resp. 7,3 %). Nárůst poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání šestý nejvyšší. Zájem o ubytování u domácích návštěvníků byl mezi kraji pátý nejvyšší. Pokles počtu přenocování ze strany zahraničních návštěvníků zaznamenali ve čtyřech krajích, v Ústeckém kraji byl nejnižší, naproti tomu nejvíce - o více než pětinu poklesl zájem o přenocování nerezidentů v Kraji Vysočina.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 3. Q. 2018 a 3. Q. 2019

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,8 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,9 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,7 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,4 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji ve třetím čtvrtletí roku ubytovali v průměru na 4,6 noci, domácí hosté na 4 noci. Nejnižší počet nocí v průměru strávili jako obvykle návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (2,3 noci).

Průměrný počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2019

Za tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 528 706 hostů a přenocovali zde 1 416 177 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 2,7 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+2,6 %), tak i domácí hosté (+2,8 %). Celkový počet přenocování v kraji meziročně vzrostl o 2,3 % výhradně zásluhou domácích hostů (nárůst o 3,7 %). Zájem o přenocování ze strany zahraničních návštěvníků meziročně mírně poklesl (o 0,4 %).

Meziroční nárůst/pokles počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. až 3. čtvrtletím 2018 a 1. až 3. čtvrtletím 2019

Počet ubytovaných hostů se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů vidíme v Olomouckém kraji (o 8,8 %), dále v Plzeňském, Karlovarském a Pardubickém kraji (zhruba o 6 %). Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší. Počet přenocování vzrostl, kromě Kraje Vysočina, ve všech ostatních krajích. Nejvíce se zvýšil v Olomouckém kraji (o 7 %), dále v Plzeňském a Libereckém kraji (o více než 6 %). Navýšení v Ústeckém kraji bylo sedmé nejvyšší.

 

 Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 3. Q. 2019