Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 


Během třetího čtvrtletí letošního roku vzrostl v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje meziročně jak počet hostů, tak počet přenocování. Nárůst se u obou ukazatelů týkal jak zahraniční, tak domácí klientely.

Ve 3. čtvrtletí 2018 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 241 345 hostů, tj. o 6,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 76 720 cizinců a 164 625 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejnižší po Pardubickém kraji, Kraji Vysočina a Olomouckém kraji. Třetí nejnižší, po Karlovarském a Pardubickém kraji, byl počet domácích návštěvníků. Šest krajů navštívilo méně zahraničních hostů než Ústecký kraj.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2018

Meziročně vzrostl v kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 3,3 %, tak i počet domácích hostů (rezidentů) - o 7,9 %. K navýšení celkového počtu hostů došlo ve všech krajích, o 13 a více procent vzrostl počet návštěvníků v Plzeňském, Zlínském a Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl v Hl. m. Praze. Meziroční růst v Ústeckém kraji byl osmý nejvyšší. V porovnání se 3. čtvrtletím 2017 se ve většině krajů (s výjimkou Prahy a Olomouckého kraje) zvýšil i počet zahraničních klientů, nejvyšší přírůstek zaznamenali v Plzeňském kraji (20,4 %), naproti tomu nárůst v Ústeckém kraji byl nejnižší. Z hlediska domácích návštěvníků se jejich počet zvýšil ve všech krajích, z toho nejvíce v Karlovarském kraji. Nárůst domácích hostů v Ústeckém kraji byl mezi kraji osmý nejvyšší.

Meziroční nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 3. Q. 2017 a 3. Q. 2018

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,3 %. Do nejnavštěvovanějšího kraje republiky, Hlavního města Prahy, se ve 3. čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 30,7 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z více než dvou třetin domácí hosté (68,2 %). Z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili dvě pětiny hosté z Německa (40,1 %), v porovnání se 3. čtvrtletím 2017 to bylo o 1,3 % více. Druzí v pořadí byli hosté z Polska (9,8 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících návštěvníci ze Slovenska (6,1 %), těsně následováni hosty z Nizozemí (5,9 %). Počet příjezdů hostů z Polska i ze Slovenska meziročně vzrostl (o 8 resp. 3,6 %), nárůst jsme zaznamenali i u Nizozemců (o 12 %). V celé ČR stejně jako v Ústeckém kraji převažoval v červenci až září podíl domácích návštěvníků (55,4 %) nad zahraničními hosty (44,6%). Převaha nerezidentů nad rezidenty byla přitom pouze v Praze a v Karlovarském kraji. Pořadí podílu zahraničních hostů v České republice bylo na prvním místě stejné jako v Ústeckém kraji. Návštěvníci z Německa se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 17,9 %. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 2,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořila klientela ze Slovenska - 6,8 % s meziročním navýšením o 5,4 %. Třetí v pořadí se umístili nerezidenti z Číny (6,5 %), těsně následováni hosty z Polska (6,4 % ze zahraničních hostů České republiky). Počet hostů z Číny meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu (o 24,5 %), počet příjezdů Poláků se zvýšil o 7,6 %.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 3. čtvrtletí 2018

 

Počet přenocování hostů, kteří ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, dosáhl celkem 701 353 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2017 to představovalo nárůst o 9,7 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 217 275 nocí (meziroční nárůst 6,3 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 484 078krát, meziročně u nich došlo k nárůstu o 11,3 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve většině krajů republiky, s výjimkou Hlavního města Prahy (nižší návštěvnost zaznamenali u zahraničních hostů). Nárůst přenocování u hostů celkem i u zahraničních návštěvníků byl v Ústeckém kraji v mezikrajovém srovnání třetí nejvyšší. Ve 12 krajích měla na celkovém navýšení zásluhu jak domácí, tak zahraniční klientela. Pouze v Karlovarském kraji se přenocování zvýšilo jen u domácích návštěvníků, u zahraničních hostů se meziročně pokleslo.

Meziroční nárůst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 3. Q. 2017 a 3. Q. 2018

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 3. čtvrtletí letošního roku 2,9 noci a v porovnání s ostatními kraji byla šestá nejnižší. Rezidenti v kraji strávili v průměru 2,9 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,8 noci. Dlouhodobě nejdelší pobyty vykazují v Karlovarském kraji (4,3 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji od července do září letošního roku ubytovali v průměru na 4,7 noci, domácí hosté na 4 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (2,3 noci), nejkratší dobu pobývali v tomto kraji i cizinci (1,8 noci). Naproti tomu pouze na 1,9 noci v průměru se domácí návštěvníci ubytovávali v Praze.

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2018

Čisté využití lůžek (ČVL)[1] v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních v Ústeckém kraji dosáhlo v období třetího čtvrtletí letošního roku 50,6 % a bylo meziročně o 4,9 p. b. vyšší než ve stejném období roku 2017. Nárůst zaznamenaly téměř všechny typy zařízení s výjimkou čtyřhvězdičkových hotelů, kde byla lůžka využita z necelé poloviny (49,8 %) a jejich využití se tak meziročně snížilo o 5 p. b.  Ve tříhvězdičkových hotelech byla lůžka využita ze 49 % a jednalo se o meziroční nárůst 4,3 p. b. U ostatních hotelů a pensionů jsme zaznamenali meziroční navýšení o 11,3 p. b., přičemž se lůžka ve třetím čtvrtletí letošního roku využívala z 53,2 %. V mezikrajovém srovnání bylo čisté využití lůžek v Ústeckém kraji čtvrté nejnižší po Olomouckém kraji, Kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji. Nejvyšší čistou obsazenost lůžek vykázali v Hl. m. Praze (76,4 %) a v Jihočeském kraji (73,3 %).

Čisté využití lůžek (ČVL) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. Q. 2018

Za první tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 514 002 hostů a přenocovali zde 1 388 652 nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 7,1 % a podíleli se na něm zhruba stejným dílem jak zahraniční tak domácí hosté. Celkový počet přenocování rovněž meziročně vzrostl o 8 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 9,1 %), tak domácích hostů (o 7,4 %).

Meziroční nárůst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů mezi 1. - 3. čtvrtletím 2017 a 1. - 3. čtvrtletím 2018

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů vidíme v Plzeňském kraji (o 13,8 %), dále v Karlovarském a Středočeském kraji (o více než 11 %). Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší. Počet přenocování nejvíce vzrostl ve Středočeském a Plzeňském kraji (shodně o 11,2 %), navýšení v Ústeckém kraji bylo páté nejvyšší.

 


[1] Ukazatel udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici. Vypočítá se jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027