Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)

 

Za druhé čtvrtletí letošního roku vzrostl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů o 12,0 % a počet přenocování se zvýšil o 11,3 %. I přes tento nárůst byl celkový počet návštěvníků o 3,8 % nižší ve srovnání s předcovidovým 2. čtvrtletím 2019, nižší byl i počet přenocování, a to o 4,1 %.

Hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji navštívilo ve 2. čtvrtletí 2023 celkem 174 210 hostů, v tom 66 623 cizinců a 107 587 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. Počet domácích návštěvníků byl v Ústeckém kraji nejnižší ze všech krajů. Zahraničních hostů byl v mezikrajovém srovnání sedmý nejnižší počet.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých čtvrtletích a za rok

Návštěvnost domácích hostů v Ústeckém kraji se meziročně zvýšila o 4,6 %, u zahraničních návštěvníků se jednalo o 26,5% nárůst. Přesto však počty domácích ani zahraničních návštěvníků nedosáhly úrovně před pandemií – domácí hosté představovali 94,8 % a zahraniční návštěvníci pouze 98,5 % z počtu hostů druhého čtvrtletí roku 2019. Nárůst hostů celkem i domácích a zahraničních návštěvníků zaznamenaly všechny kraje. Nejvíce meziročně vzrostl celkový počet hostů v Karlovarském kraji, počet domácích návštěvníků v Olomouckém kraji a zahraničních klientů v Jihočeském kraji. Nárůst celkového počtu hostů byl v Ústeckém pátý nejvyšší. Meziroční navýšení domácích hostů bylo sedmé nejvyšší, zatímco u zahraničních návštěvníků se jednalo o třetí nejnižší zvýšení mezi kraji.

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,0 %, jednalo se o druhou nejnižší příčku. Do Prahy, která je trvale nejnavštěvovanějším krajem, se ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 33,9 % všech návštěvníků ČR. Druhým nejnavštěvovanějším krajem byl Jihomoravský kraj (10,3 %).

Meziroční růst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 2. Q. 2022 a 2. Q. 2023

Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 61,8 % domácí hosté. Téměř polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili tradičně hosté z Německa (48,5 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (14,6 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (5,7 %). Převaha domácích hostů byla i v celé ČR (56,0 %). Pořadí návštěvnosti zemí na prvním místě bylo za Českou republiku stejné jako v Ústeckém kraji – z Německa přijelo 25,1 % hostů. Druzí v pořadí – návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 9,3 %. Třetí pořadí zaujímali hosté z Polska (8,4 %).

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 2. čtvrtletí 2023

Hosté, kteří ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 423 920 nocí, což v porovnání se stejným obdobím roku 2022 představovalo růst o 11,3 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 151 692 nocí (meziroční růst o 23,8 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 272 228 nocí, meziročně u nich došlo k nárůstu o 5,4 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve všech krajích, z toho nejvýrazněji v Karlovarském kraji a v hlavním městě Praze.

Meziroční růst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 2. Q. 2022 a 2. Q. 2023

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,4 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,5 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,3 noci.

Průměrný počet přenocování hostů ve 2. čtvrtletí 2023

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 264 836 hostů a přenocovali zde 657 289 nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil o 14,6 %, nárůst u zahraničních návštěvníků představoval 33,9 %, u domácích hostů 6,0 %. Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně vzrostl, a to o 12,1 %, z toho u hostů ze zahraničí o 31,9 % a u domácích o 3,8 %.

Meziroční růst počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. pololetím 2022 a 1. pololetím 2023

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování byl meziročně vyšší ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst vidíme v Praze – u počtu hostů o 38,1 % a u přenocování o 40,5 %. Navýšení počtu hostů v Ústeckém kraji byl v regionálním srovnání šestý nejvyšší, růst počtu přenocování byl sedmý nejvyšší.

 

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027


  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v

  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 2. Q. 2023