Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 


V průběhu letošního druhého čtvrtletí poklesl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů o 79,7 % a počet přenocování se snížil o 77,7 %. Největší propad návštěvnosti v souvislosti s pandemií koronaviru byl v dubnu a dosáhl 98,4 %, v květnu navštívilo kraj o 92,3 % hostů méně než v květnu 2019 a v červnu činil pokles 55,3 %.

Ve 2. čtvrtletí 2020 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 36 716 hostů, tj. pouze 20,3 % počtu, který byl ve druhém čtvrtletí předchozího roku. Do kraje přicestovalo 6 057 cizinců a 30 659 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. Počet domácích návštěvníků byl v Ústeckém kraji nejnižší ze všech krajů. Zahraničních hostů byl v mezikrajovém srovnání 6. nejvyšší počet, podíl cizinců na celkovém počtu hostů byl 4. nejvyšší mezi kraji.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2020

Uzavření hranic i samotných ubytovacích zařízení spolu se zákazem cestování znamenalo pokles jak domácích hostů - v Ústeckém kraji o 73 %, tak zahraničních návštěvníků (o 91 %). Celkový pokles počtu hostů zaznamenaly všechny kraje, největší propad se projevil v Praze (o 93,6 %).

Meziroční pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 2. Q. 2019 a 2. Q. 2020

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,7 %. Do Prahy, která je trvale nejnavštěvovanějším krajem, se ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo podívat pouze 14 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 83,5 % domácí hosté. Více než tři pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje tvořili tradičně hosté z Německa (60,5 %). Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (13,3 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,3 %), čtvrtí byli klienti z Rakouska (3,7 %). Převaha domácích hostů byla i v celé ČR (87,1 %). Pořadí návštěvnosti zemí bylo za Českou republiku stejné jako v Ústeckém kraji - nejvíce zahraničních hostů přijelo z Německa (39,2 %), druzí v pořadí - návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 24,8 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté z Polska a z Rakouska (6,2 resp. 5,3 %).

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí ve 2. čtvrtletí 2020Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo návštěvnost zahraničních osob. Stejně jako v celé ČR i v Ústeckém kraji došlo u většiny zemí k více jak 90% poklesu počtu hostů i přenocování. Pokles hostů našich nejbližších sousedů  – ze Slovenska činil 81,4 %, z Rakouska 82,6 %, z Německa 87,5 %, z Maďarska 94,1 % a z Polska 95,4 %.

Hosté, kteří ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 98 485 nocí, což v porovnání se stejným obdobím roku 2019 představovalo pouze 22,3 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 14 546 nocí (meziroční propad o 91 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 83 939 nocí, meziročně u nich došlo k poklesu o 70 %. Celkový počet přenocování meziročně poklesl ve všech krajích, z toho nejvýrazněji v hlavním městě Praze.

Meziroční pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 2. Q. 2019 a 2. Q. 2020

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,7 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,7 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,4 noci.

Průměrný počet přenocování hostů ve 2. čtvrtletí 2020

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 111 654 hostů a přenocovali zde 320 158 nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku snížil o 60,1 %, pokles u zahraničních návštěvníků představoval 68,4 %, u domácích hostů 55,5 %. Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně poklesl, a to o 54,9 %, z toho u hostů ze zahraničí o 63,9 % a u domácích o 49,9 %.

Meziroční pokles počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. pololetím 2019 a 1. pololetím 2020

Počet ubytovaných hostů i počet přenocování se snížil ve všech krajích, nejvyšší regionální pokles vidíme v Praze - zhruba o dvě třetiny. Pokles počtu hostů i přenocování v Ústeckém kraji byl v regionálním srovnání čtvrtý nejvyšší.

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 2. Q. 2020