Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

 


V průběhu letošního druhého čtvrtletí vzrostl v Ústeckém kraji meziročně jak počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili, tak počet přenocování. Nárůst počtu hostů i přenocování byl jak u domácí, tak u zahraniční klientely.

V průběhu 2. čtvrtletí 2019 navštívilo hromadná ubytovací zařízení v Ústeckém kraji celkem 177 187 hostů, tj. o 4,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 66 645 cizinců a 110 542 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší po Pardubickém kraji a Kraji Vysočina. V Ústeckém kraji byl nejnižší počet domácích návštěvníků ze všech krajů.

Meziročně vzrostl v Ústeckém kraji jak počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) - o 2,8 %, tak počet domácích hostů (rezidentů) o 5,9 %. Celkové navýšení počtu hostů zaznamenala většina krajů s výjimkou Kraje Vysočina -ovlivněno výhradně nižším počtem domácích hostů. K meziročnímu poklesu rezidentů došlo i ve Středočeském kraji. Méně zahraničních návštěvníků v porovnání s předchozím rokem navštívilo Jihočeský kraj. Celkový meziroční nárůst v Ústeckém kraji byl osmý nejvyšší. Nejvíce hostů celkem přibylo v Olomouckém a Libereckém kraji (shodně o 12,4 %).

 

Ústecký kraj se na celkovém počtu hostů České republiky podílel 3,1 %. Do Prahy, která je nejnavštěvovanějším krajem republiky, se ve druhém čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 37,5 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 62,4 % domácí hosté. Více než dvě pětiny z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili již tradičně hosté z Německa (42,2 %). Druzí v pořadí byli hosté z Polska (12,3 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska (6,5 %). V celé ČR na rozdíl od Ústeckého kraje převažoval podíl zahraničních návštěvníků (51,4 %) nad domácími hosty (48,6 %). Stejně jako Ústecký kraj i Českou republiku navštívilo nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních hostů podíleli 19,3 %. Druzí v pořadí - návštěvníci ze Slovenska se na zahraniční klientele České republiky podíleli 6,8 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté z Polska a z Číny (shodně 6,3 %). Ve většině krajů se ubytovalo více domácích než zahraničních návštěvníků, pouze v Praze a v Karlovarském kraji převažoval počet ubytovaných nerezidentů nad rezidenty.

Hosté, kteří ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 434 858 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2018 to představovalo nárůst o 3,5 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 162 326 nocí (meziroční nárůst 0,7 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 272 532 nocí, meziročně u nich došlo k nárůstu o 5,2 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl ve většině krajů s výjimkou Vysočiny a Zlínského kraje. Největší nárůst zaznamenali v Libereckém a Olomouckém kraji (9,8 resp. 9,5 %). Nárůst poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejnižší, což ovlivnil nejnižší nárůst mezi kraji ze strany zahraničních hostů. U domácích návštěvníků byl nárůst ubytování v Ústeckém kraji čtvrtý nejnižší.

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,5 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,5 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 2,4 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,5 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji ve druhém čtvrtletí roku ubytovali v průměru na 4,8 noci, domácí hosté na 4,1 noci. Nejnižší počet nocí v průměru strávili jako obvykle návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,8 noci).

Za celé 1. pololetí letošního roku navštívilo Ústecký kraj celkem 275 893 hostů a přenocovali zde 701 477 nocí. Počet návštěvníků se proti prvnímu pololetí loňského roku zvýšil o 1,5 % a podíleli se na něm jak zahraniční návštěvníci (+2,0 %), tak i domácí hosté (+1,3 %). Celkový počet přenocování v kraji rovněž meziročně vzrostl, a to o 2,7 %. Prodloužila se délka pobytu jak zahraniční klientely (o 0,5 %), tak domácích hostů (o 3,9 %).

Počet ubytovaných hostů se zvýšil ve všech krajích, nejvyšší regionální nárůst počtu hostů vidíme v Olomouckém kraji (o 8,5 %), dále v Libereckém a Pardubickém kraji (o 7,8 resp. 7,7 %). Nárůst počtu hostů v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší. Počet přenocování vzrostl kromě Zlínského kraje ve všech ostatních krajích, nejvíce se zvýšil v Libereckém (o 7,5 %) a Olomouckém kraji (o 6,7 %). Navýšení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejnižší.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027
 

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 2. Q. 2019