Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 (předběžné údaje)

 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje vzrostl za první čtvrtletí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku téměř o 3 %, zatímco počet přenocování o necelá 2 % poklesl.

Do hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2024 celkem 87 782 hostů, a to bylo o 2,9 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 31 161 cizinců a 56 621 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání nejnižší. Nejnižší mezi kraji byl i počet domácích návštěvníků, počet zahraničních hostů byl pátý nejnižší.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých čtvrtletích a za rok

Návštěvnost domácích hostů v Ústeckém kraji meziročně o 2,4 % poklesla, zatímco u zahraničních návštěvníků jsme zaznamenali nárůst o 14,1 %. Meziročně vyšší zájem hostů celkem i zahraničních návštěvníků zaznamenaly všechny kraje s výjimkou Pardubického kraje. Pokles počtu domácích klientů se promítl kromě Ústeckého kraji ještě ve 3 krajích – Plzeňském, Libereckém a Pardubickém. Nejvyšší meziroční nárůst ubytovaných turistů celkem (+16,9 %) byl zaznamenán v Praze, kam přijelo 1,6 milionu klientů. Zvýšení návštěvnosti o více než desetinu bylo monitorováno také v krajích Vysočina, Jihočeském a Karlovarském. V nárůstu domácích hostů zaujímal první místo Kraj Vysočina (+12,9 %), druhý v pořadí byl Jihočeský kraj (+7,0 %). Návštěvnost zahraničních klientů se nejvíce zvýšila v Jihočeském kraji (+34,2 %), následoval Kraj Vysočina a Středočeský kraj (+29,0 resp. +25,7 %).

Meziroční růst/pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2023 a 1. Q. 2024

Ústecký kraj se v prvním čtvrtletí letošního roku podílel na celkovém počtu hostů České republiky 2,1 %. Nejnavštěvovanějším krajem republiky je trvale hlavní město Praha, kam se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 38,1 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 64,5 % domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (59,4 %). Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (7,6 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,2 %). V celé ČR převažoval stejně jako v Ústeckém kraji podíl domácích návštěvníků (52,8 %) nad zahraničními hosty (47,2 %). Českou republiku navštívilo, stejně jako Ústecký kraj, nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních návštěvníků podíleli 25,7 %. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků tvořili stejně jako v našem kraji Slováci, kteří se na zahraniční klientele České republiky podíleli 9,1 %. Třetí pořadí zaujímali i v ČR hosté z Polska (7,4 %). Počet ubytovaných rezidentů nad nerezidenty převažoval ve většině krajů s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje, kde měli převahu zahraniční klienti.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v 1. čtvrtletí 2024

 

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 217 127 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2023 to představovalo pokles o 1,6 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 77 711 nocí (meziroční nárůst o 9,5 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 139 416 nocí, meziročně u nich došlo na rozdíl od zahraničních návštěvníků k poklesu o 6,9 %. Celkový počet přenocování meziročně poklesl kromě našeho kraje ještě v dalších 4 krajích – Plzeňském, Libereckém, Pardubickém a Olomouckém. Snížení poptávky po ubytování celkem bylo v Ústeckém kraji v mezikrajovém srovnání druhé nejnižší z 5 krajů s poklesem.  Přenocování hostů celkem vzrostlo v 9 krajích, nejvíce v Kraji Vysočina (o 19,7 %) a v Praze (o 18,4 %). Zvýšení zájmu ze strany zahraničních návštěvníků bylo v kraji páté nejnižší z 12 krajů s růstem (v Pardubickém a Zlínském kraji monitorovali pokles). Výpadek zájmu ze strany domácích klientů v Ústeckém kraji byl nejvyšší z celkového počtu 6 krajů, kde byl zaznamenán pokles.

Meziroční růst/pokles počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2023 a 1. Q. 2024

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 2,5 noci. Rezidenti i cizinci zde strávili v průměru rovněž 2,5 noci. V mezikrajovém srovnání zaznamenali nejdelší pobyty v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, a to zásluhou jak domácích hostů, tak zahraničních návštěvníků. Nejnižší počet nocí strávili v průměru hosté celkem i zahraniční návštěvníci v ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji. U domácích klientů evidovali nejnižší průměrný počet přenocování v hlavním městě Praze.

Průměrný počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2024

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2024 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 1. Q. 2024