Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje)

 

Za první čtvrtletí letošního roku vzrostl v porovnání se stejným obdobím loňského roku počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje o pětinu, počet přenocování se zvýšil zhruba o 14 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2023 celkem 90 626 hostů, a to bylo o 20,0 % více než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 29 134 cizinců a 61 492 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání nejnižší.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje  v jednotlivých čtvrtletích a za rok

Návštěvnost domácích hostů v Ústeckém kraji meziročně vzrostla o 8,5 %, u zahraničních návštěvníků byl nárůst o 54,5 %. Meziroční nárůst hostů celkem i zahraničních návštěvníků zaznamenaly všechny kraje. Navýšení počtu domácích klientů se promítlo ve 12 krajích, výjimkou byl Liberecký a Královéhradecký kraj, kde došlo k poklesu. Meziročně nejvíce vzrostl celkový počet hostů v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji. V nárůstu domácích hostů zaujímal první místo Středočeský kraj, druhá v pořadí byla Praha. Návštěvnost zahraničních klientů se nejvíce zvýšila v Jihočeském kraji, následoval Karlovarský kraj a hlavní město Praha.

Meziroční růst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2022 a 1. Q. 2023

Ústecký kraj se v prvním čtvrtletí letošního roku podílel na celkovém počtu hostů České republiky 2,4 %. Nejnavštěvovanějším krajem republiky je trvale hlavní město Praha, kam se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 35,6 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 67,9 % domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (57,0 %). Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (8,1 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (6,4 %). V celé ČR převažoval stejně jako v Ústeckém kraji podíl domácích návštěvníků (56,1 %) nad zahraničními hosty (43,9 %). Českou republiku navštívilo, stejně jako Ústecký kraj, nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních návštěvníků podíleli 26,4 %. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků tvořili rovněž Slováci, kteří se na zahraniční klientele České republiky podíleli 9,3 %. Třetí pořadí zaujímali hosté z Polska (8,0 %). Počet ubytovaných rezidentů nad nerezidenty převažoval ve většině krajů s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje, kde měli převahu zahraniční klienti.

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v 1. čtvrtletí 2023

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje postupně rostla, ale v porovnání s rokem 2019, tzn. před covidovými opatřeními, byla nižší – celkově o 8,4 % (o 8,3 tis. hostů), u domácích návštěvníků o 7,7 % (o 5,2 tisíc) a u zahraniční klientely o 9,7 % (o 3,1 tisíc).

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 233 369 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2022 to představovalo nárůst o 13,6 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 76 178 nocí (meziroční nárůst o 51,6 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 157 191krát, meziročně u nich došlo k nárůstu pouze o 1,2 %. Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil ve většině krajů vyjma Libereckého, Královéhradeckého, Olomouckého a Zlínského kraje. Nejvíce se navýšení projevilo v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji. Nárůst poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání třetí nejnižší z 10 krajů s růstem. Zvýšení ze strany zahraničních hostů bylo v kraji šesté nejnižší ze všech 14 krajů a ze strany domácích klientů bylo druhé nejnižší z celkového počtu 10 krajů, kdy byl zaznamenán růst. 

Meziroční růst počtu přenocování hostů  v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2022 a 1. Q. 2023

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 2,6 noci. Rezidenti i cizinci zde strávili v průměru rovněž 2,6 noci. V mezikrajovém srovnání zaznamenali nejdelší pobyty v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, a to zásluhou jak domácích hostů, tak zahraničních návštěvníků. Nejnižší počet nocí strávili v průměru hosté celkem i zahraniční návštěvníci v ubytovacích zařízeních v Jihomoravském kraji. U domácích klientů evidovali nejnižší průměrný počet přenocování v hlavním městě Praze.

Průměrný počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2023

 

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2023 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 1. Q. 2023