Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje)

 

Za první čtvrtletí letošního roku poklesl v Ústeckém kraji meziročně počet hostů, kteří hromadná ubytovací zařízení kraje navštívili o 24,2 %, počet přenocování se snížil o 17,4 %. V lednu i v únoru se návštěvnost kraje vyvíjela standardně – v lednu mírný pokles, v únoru mírný nárůst. V březnu, kdy došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb, představoval propad ubytovaných téměř dvě třetiny.

Do hromadných ubytovacích zařízení v Ústeckém kraji přijelo v průběhu 1. čtvrtletí 2020 celkem 74 938 hostů, to bylo o 24,2 % méně než ve stejném období předchozího roku. Do kraje přicestovalo 25 509 cizinců a 49 429 domácích hostů. Celkový počet hostů v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Pardubickém kraji. V Ústeckém kraji byl nejnižší počet domácích návštěvníků ze všech krajů.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje v jednotlivých měsících v letech 2012 až 2020

Zatímco v lednu návštěvnost v Ústeckém kraji v porovnání se stejným obdobím loňského roku jen mírně poklesla (o 5,1 %) a v únoru naopak o 0,7 % vzrostla, v březnu vlivem pandemie koronaviru došlo v kraji k meziročnímu propadu téměř o dvě třetiny (o 63,1 %).  Za celé první čtvrtletí letošního roku poklesla v Ústeckém kraji návštěvnost o 24,2 %, počet zahraničních návštěvníků (nerezidentů) poklesl o 20,9 %, počet domácích hostů (rezidentů) se snížil o 25,8 %. K meziročnímu poklesu počtu hostů došlo ve všech krajích, nejvíce hostů ubylo v krajích Jihočeském a Jihomoravském a v Praze. Naopak nejnižší úbytek zaznamenali v Karlovarském kraji. Meziroční pokles v Ústeckém kraji byl pátý nejvyšší.

Graf: Meziroční pokles počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2019 a 1. Q. 2020

Ústecký kraj se v prvním čtvrtletí roku podílel na celkovém počtu hostů České republiky 2,4 %. Nejnavštěvovanějším krajem republiky je trvale hlavní město Praha, kam se v prvním čtvrtletí letošního roku přijelo podívat 35,6 % všech návštěvníků ČR. Ve struktuře hostů Ústeckého kraje převažovali z 66,0 % domácí hosté. Více než polovinu z celkového počtu zahraničních návštěvníků kraje z pohledu státního občanství tvořili hosté z Německa (51,2 %). Druzí v pořadí byli hosté ze Slovenska (8,1 %), třetí nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci z Polska (7,2 %). V celé ČR převažoval stejně jako v Ústeckém kraji podíl domácích návštěvníků (52,2 %) nad zahraničními hosty (47,8 %). Stejně jako Ústecký kraj i Českou republiku navštívilo nejvíce zahraničních hostů z Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních návštěvníků podíleli 22,6 %. Druzí v pořadí byli Rusové, kteří se na zahraniční klientele České republiky podíleli 7,8 %. Třetí a čtvrté pořadí zaujímali hosté z Polska (7,7 %) a ze Slovenska (7,2 %). Počet ubytovaných nerezidentů nad rezidenty převažoval ale pouze v Praze a v Karlovarském kraji.

Graf: Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

Hosté, kteří v 1. čtvrtletí letošního roku navštívili Ústecký kraj, zde přenocovali celkem 221 673 nocí a v porovnání se stejným obdobím roku 2019 to představovalo pokles o 17,4 %. Nerezidenti (hosté ze zahraničí) v kraji strávili celkem 77 255 nocí (meziroční snížení o 15,8 %), rezidenti neboli domácí hosté přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních celkem 144 418krát, meziročně u nich došlo k poklesu o 18,2 %. Celkový počet přenocování meziročně poklesl ve všech krajích, z toho nejvíce v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Pokles poptávky po ubytování v Ústeckém kraji byl v mezikrajovém srovnání pátý nejvyšší, což ovlivnil pátý nejvyšší pokles ze strany zahraničních hostů a třetí nejvyšší pokles domácích klientů.

Graf: Meziroční pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních mezi 1. Q. 2019 a 1. Q. 2020

Ve sledovaných zařízeních Ústeckého kraje dosáhla průměrná doba pobytu v 1. čtvrtletí letošního roku 3,0 noci. Rezidenti zde strávili v průměru 2,9 noci, cizinci se ubytovali v průměru na 3,0 noci. V mezikrajovém srovnání vykazují dlouhodobě nejdelší pobyty v Karlovarském kraji (4,6 noci), zahraniční návštěvníci se v tomto kraji v prvních třech měsících roku ubytovali v průměru na 4,9 noci, domácí hosté na 4,2 noci. Nejnižší počet nocí strávili v průměru návštěvníci v ubytovacích zařízeních Jihomoravského kraje (1,9 noci).

Graf: Průměrný počet přenocování hostů v 1. čtvrtletí 2020

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Cestovní ruch v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 (předběžné údaje) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Další informace týkající se cestovního ruchu naleznete v
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
  • Rychlá informace Odkaz [nové okno]
  • Stručná informace - Cestovní ruch 1. Q. 2020