Časové řady kraje

 

  • 1. část - Území, životní prostředí, obyvatelstvo, makroekonomické ukazatele
  • 2. část - Trh práce, nezaměstnanost, organizační struktura, zemědělství
  • 3. část - Průmysl, stavebnictví, bytová výstavba, stavební povolení, cestovní ruch, doprava, vzdělávání, kultura
  • 4. část - Zdravotnictví, pracovní neschopnost, sociální zabezpečení, kriminalita, dopravní nehody, požáry
  • Indikátory Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (časová řada 1990 - 2007)