Bytová výstavba v Ústeckém kraji v roce 2018 (předběžné výsledky)

 

 


Počet zahájených bytů v průběhu roku 2018 se v Ústeckém kraji meziročně zvýšil o 27,4 %. Dokončeno bylo o 12,5 % bytů více než v roce 2017.

V průběhu roku 2018 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba celkem 1 524 bytů, v porovnání s rokem 2017 to znamenalo nárůst o 328 bytů, tj. o 27,4 %. V České republice bylo zahájeno celkem 33 121 bytů, kraj se na tomto počtu podílel 4,6 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Olomouckého kraje. Nejvyšší meziroční nárůst vykázaly Kraj Vysočina a Ústecký kraj.

Zahájené byty podle krajů      Meziroční změna zahájených bytů mezi roky 2018 a 2017

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se téměř ze dvou třetin (66,3 %) podílela nová výstavba, zbývajících 33,7 % připadalo na změny již dokončených staveb, při kterých vznikají nové byty. Výrazná převaha nové výstavby je patrná ve všech krajích, nejvíce – 91,3 % dosáhla v Kraji Vysočina. Ústecký kraj se svým podílem řadil na nejnižší příčku. Ústecký kraj byl jedním z osmi krajů (Praha, Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský a Zlínský), kde došlo k meziročnímu poklesu podílu nové výstavby. V Ústeckém kraji představoval pokles 7 procentních bodů (p. b.) a byl nejvyšší ze všech osmi krajů. Do republikového průměru (83,3 %), který zaznamenal meziroční pokles o 1,2 p. b., chybělo Ústeckému kraji 17 p. b.

Výstavba bytů zahájená v roce 2018 byla v Ústeckém kraji z 56,3 % prováděna v rodinných domech, jednalo se o 858 bytů, proti předchozímu roku jejich počet vzrostl o 7,8 %. Z celkového počtu zahájené výstavby bytů v rodinných domech v kraji bude více než 21 % uskutečněno v okrese Teplice, v ostatních okresech se podíl pohyboval mezi 12 až 17 %, pouze v okrese Most to bylo necelých 7 %. Nástavbou, přístavbou a vestavbou přibude v rodinných domech 64 bytů (4,2 % zahájených bytů), z toho nejvíce v okrese Litoměřice (35,9 %), v ostatních okresech se podíl pohyboval od necelých 5 % v Mostě po téměř 16 % v  Děčíně. V uplynulém roce byla v kraji zahájena výstavba 147 nových bytů v bytových domech, na tomto počtu se zhruba jednou třetinou podílely shodně okresy Děčín a Chomutov, jednou čtvrtinou okres Louny a  necelými 10 % okres Most, v ostatních okresech kraje nebyla započata žádná výstavba. V roce 2018 byla zahájena rovněž nástavba, přístavba či vestavba 120 bytů v bytových domech, tj. 7,9 % z počtu zahájených bytů. Jedna třetina těchto bytů se začala stavět v okrese Ústí nad Labem, zhruba čtvrtina v okresech Děčín a Teplice, více než 9 % v okrese Louny, 3,3 % na Chomutovsku a necelá 2 % shodně na Litoměřicku a Mostecku. V nebytových budovách bude postaveno rovněž 62 bytů (4,1 % ze zahájené výstavby). Nejvyšší podíl těchto bytů bude postaven v okresech Děčín (25,8 %), Chomutov (24,2 %) a Ústí nad Labem (21 %), v ostatních okresech se podíl pohyboval od 3,2 % v okrese Louny po 11,3% v okrese Most. Bytový fond kraje se rozšíří o dalších 273 bytů formou stavebních úprav v nebytových prostorech, z toho 39,2 % bude uskutečněno v okrese Chomutov, 22,3 % v okrese Most, 18,3 % v okrese Ústí nad Labem, v ostatních okresech dosáhl podíl 5,1 % (okres Louny) až 7,3 % shodně v okresech Děčín a Teplice. Pouze 1 byt bude touto formou postaven na Litoměřicku. V domovech–penzionech nebo domovech pro seniory nebyla v Ústeckém kraji v roce 2018 zahájena žádná výstavba.

Zahájené byty v okresech Ústeckého kraje v roce 2018

K meziročnímu nárůstu zahájení výstavby bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2018 téměř u všech forem výstavby s výjimkou domovů–penzionů a domovů pro seniory a v nebytových budovách.

 

V roce 2018 bylo v kraji zkolaudováno celkem 1 138 nových bytů (podíl 3,4 % na republikovém úhrnu 33 868 bytů), oproti předchozímu roku bylo dokončeno o 126 bytů, o 12,5 % více. Meziročně více bytů bylo dokončeno ještě v dvanácti dalších krajích. Nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejnižší. Jediný meziroční pokles počtu dokončených bytů byl zaznamenán v hlavním městě Praze.

Dokončené byty podle krajů       Meziroční změna dokončených bytů  mezi roky 2018 a 2017

V přepočtu na tisíc obyvatel bylo v Ústeckém kraji v roce 2018 dokončeno 1,4 bytu, což představuje nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel (5,3) bylo zkolaudováno ve Středočeském kraji, více než 4 byty v Plzeňském kraji a v Praze.

Ve struktuře dokončených bytů převažovaly téměř ve všech krajích byty v rodinných domech, s výjimkou hlavního města Prahy, kde se na počtu dokončených bytů podílely jen 14,3 % a převažující podíl (75,8 %) tam byl realizován v bytových domech. V Ústeckém kraji představoval v roce 2018 podíl nových bytů v rodinných domech 80,9 % a byl nejvyšší ze všech krajů. Celkem bylo v rodinných domech dokončeno 921 bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 244 bytů (o 36 %). Podíl v jednotlivých okresech Ústeckého kraje se pohyboval od více než 9 % v okresech Louny a Chomutov po 20,5 % v okrese Teplice.

Dokončené byty v okresech Ústeckého kraje v roce 2018

Formou nástaveb, přístaveb nebo vestaveb k rodinným domům přibylo v kraji 22 bytů (1,9 % z počtu dokončených bytů), více než 36 % v okrese Litoměřice, 32 % v okrese Děčín, 13,6 % na Ústecku, 9,1 % na Teplicku, 4,5 % shodně v okresech Chomutov a Louny. Žádná výstavba nebyla dokončena v okrese Most. Meziročně se počet dokončených bytů touto formou v kraji snížil o 8,3 %. Téměř o dvě třetiny (o 61,2 %) poklesl v roce 2018 počet bytů dokončených v bytových domech. Celkem bylo v kraji dostaveno 33 bytů, z toho 72,7 % v okrese Chomutov a 27,3 % v okrese Teplice. V ostatních okresech se v loňském roce v bytových domech nedokončil žádný byt. Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům vzniklo 31 bytů (2,7 % z počtu dokončených bytů), z toho 71 % v okrese Ústí nad Labem, téměř 10 % v okrese Děčín, 6,5 % shodně v okresech Louny a Most a 3,2 % shodně v okresech Chomutov a Teplice. Žádné byty nebyly dokončeny v okrese Litoměřice. Proti roku 2017 bylo touto formou dokončeno o více než dvě pětiny bytů méně. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory nebyly v Ústeckém kraji v loňském roce dokončeny žádné byty. V nebytových budovách bylo postaveno 24 bytů (2,1 % z celkového počtu dokončených bytů), tj. o 14,3 % více než v roce 2017. Více než 29 % bylo realizováno v okrese Děčín, čtvrtina v okrese Litoměřice, 16,7 % v okrese Most, 12,5 % v okrese Chomutov, 8,3 % shodně v okresech Louny a Teplice. Žádné byty tohoto typu nebyly dokončeny v okrese Ústí nad Labem. O pětinu méně bytů v porovnání s rokem 2017 bylo v Ústeckém kraji dokončeno formou stavebně upravených nebytových prostor, v loňském roce bylo zkolaudováno 107 nových bytů proti 133 v předchozím roce. Více než 22 % z toho bylo realizováno v okrese Most, 18,7 % shodně v okresech Litoměřice a Teplice, 16,8 % v okrese Ústí nad Labem, 9,3 % shodně na Děčínsku a Chomutovsku a nejméně – 4,7 % v okrese Louny.

K meziročnímu nárůstu počtu dokončených bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2018 pouze v rodinných domech a v nebytových budovách, u ostatních forem výstavby se počet kolaudovaných bytů v loňském roce snížil.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027