Bytová výstavba v Ústeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

 

 

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba 1 146 bytů, z nichž 60 % připadalo na byty v rodinných domech nebo nástavbách k rodinným domům. Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 790 bytů, z tohoto počtu tvořily byty v rodinných domech nebo nástavbách k rodinným domům téměř 85 %.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba 1 146  bytů, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představovalo nárůst o 19,7 %. Pouze ve třetím čtvrtletí započala výstavba 385 bytů, zvýšení v porovnání se stejným obdobím předchozího roku činilo 12,9 %. Meziročně zvýšený zájem o bytovou výstavbu v devíti měsících letošního roku byl vykázán ještě v dalších devíti krajích, ten nejvýraznější přírůstek v Kraji Vysočina (37,9 %), naopak ve čtyřech krajích stavební aktivita poklesla, nejvíce v Plzeňském kraji (o 16,1%).

V celé České republice bylo zahájeno 24 742 bytů, podíl našeho kraje na republikovém úhrnu činil pouze 4,6 % a byl čtvrtý nejnižší (po Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji). Téměř jednu pětinu bytů započali stavebníci ve Středočeském kraji (4 918 bytů, 19,9 %), druhý nejvyšší počet zahájených bytů vykázal Jihomoravský kraj (3 177 bytů, 12,8 %). Ve všech regionech ve sledovaném období převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její zastoupení se pohybovalo v rozmezí od 67,3 %, kdy úplně nejnižší bylo právě v Ústeckém kraji, do 93,1 % v Kraji Vysočina.

Ve struktuře zahájené bytové výstavby v našem kraji převažovaly z 56,6 % byty v rodinných domech, tato hodnota byla pátá nejnižší v rámci porovnání krajů. Nejvyšší podíl vykázali v Libereckém kraji (78,2 %). Výjimku tvořilo Hlavní město Praha a Olomoucký kraj, kde dominovala výstavba bytů v bytových domech (61,6 % resp. 46,0 %). Dalších 116 bytů (10,1 %) v Ústeckém kraji by mělo vzniknout v bytových domech, 118 bytů (10,3 %) v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným nebo bytovým domům. O žádný byt se nerozšíří kapacita domovů-penzionů nebo domovů pro seniory, ale vznikne dalších 43 bytů v nebytových stavbách (budovách) a 220 ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2018

 

Meziroční změna počtu zahájených a dokončených bytů v krajích ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2018

 

V průběhu devíti měsíců letošního roku vzrostl počet dokončených bytů (proti stejnému období roku 2017) v Ústeckém kraji o 13,7 % na 790 bytů (tempo růstu bylo třetí nejnižší mezi jedenácti kraji, kde počet dokončených bytů vzrostl). Pozitivním jevem bylo, že pouze ve třetím čtvrtletí roku 2018 stoupla dokončená výstavba proti přechozímu období o 49,1 %, kdy bylo v Ústeckém kraji dokončeno 252 bytů. Od ledna do září letošního roku se však Ústecký kraj na republikovém úhrnu podílel jen 3,4 % (třetí nejnižší podíl). Nejvíce dokončených bytů bylo ve Středočeském kraji (podíl na ČR 20,9 %).

Naprostá většina bytů v Ústeckém kraji byla ve sledovaném období dokončena v rodinných domech (650 bytů, tj. 82,3 %), v bytovém domě nebyl zkolaudován ani jeden byt, stejně jako v domovech-penzionech a domovech pro seniory. V nebytových budovách bylo zrealizováno 18 bytových jednotek (2,3 %), ve stavebně upravených nebytových prostorách vzniklo 79 bytů (10 %).