Agrocenzus 2000 (AGC)

 

Šetření bylo připraveno odborem statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ ve spolupráci s vrcholnými zemědělskými pracovišti včetně Agrární komory ČR. Tímto plošným šetřením se Česká republika připojila ke světovému zemědělskému sčítání, které se pod záštitou FAO uskutečňuje pravidelně každých 10 let.

Cílem rozsáhlého celoplošného šetření bylo zmapovat stávající výrobní kapacity a postihnout zhruba desetiletý vývoj transformace zemědělství a jeho orientaci v tržních podmínkách.