AGC 2010 Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby

 

Český statistický úřad organizuje strukturální šetření v zemědělství každé 2 – 3 roky, z toho jednou za 10 let, aktuálně v roce 2010, formou celoplošného censu, který zahrnoval všechny právnické a fyzické osoby provozující zemědělskou činnost. Census byl připraven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008, které platí pro všechny členské státy EU.

Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby AGC 2010 se vztahovalo na zemědělce, kteří naplňovali prahové hodnoty šetření. Těmi byly: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté, 1 ha sadů, 3 500 m2 vinic, součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2, chov 5 ks skotu, 10 ks prasat, 10 ks koz a ovcí nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.

V Ústeckém kraji bylo osloveno 1331 zemědělských subjektů.

Podrobné výsledky naleznete na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/agrocenzus-2010-strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-a-metody-zemedelske-vyroby-2010-q4sw1ne9f5
Analytické vyhodnocení je na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/agrocenzus-2010-strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-a-metody-zemedelske-vyroby-analyticke-vyhodnoceni-2010-vxwb0aj0yt
Výsledky podle regionů jsou na: http://www.czso.cz/csu/czso/agrocenzus-2010-regiony-strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-a-metody-zemedelske-vyroby-2010-heteqqce2z