AES Vzdělávání dospělých 2011

 

Český statistický úřad zorganizovalv  roce 2011 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě , ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES Vzdělávání dosplělých 2011. Smyslem tohoto šetření bylo zmapovat situaci ve  vzdělávání dospělých v ČR s důrazem na účast jedinců v jednotlivých typech vzdělávání. Díky mezinárodnímu charakteru celého šetření bude možné po kompletním sběru dat porovnat situaci  v ČR v  celoevropském kontextu.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky v  cca  9 500 domácnostech. Domácnosti byly do šetření zahrnuty na  základě dvoustupňového náhodného výběru. V  Ústeckém kraji bylo vybráno 760 bytů.

Vlastní šetření proběhlo v období od 1.  července do 15prosince 2011 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby ve věku  18-69 let, které se ve vybrané domácnosti vyskytovaly.

Výsledky jsou dostupné v publikaci: Vzdělávání dospělých v číslech