Výsledky SLDB 2001 podle krajů

 


  • Základní výsledky SLDB v dlouhodobém vývoji přepočtené na územní strukturu platnou k 1. 3. 2001
  • Obyvatelstvo podle druhu pobytu, státního občanství a pohlaví
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku
  • Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a náboženského vyznání
  • Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a věkových skupin
  • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a odvětví ekonomické činnosti
  • Základní údaje o domácnostech
  • Domovní a bytový fond