Vybrané údaje o správních obvodech ORP

 


 • ROK 2018
 • Vybrané údaje
 • Počet obyvatel
 • Pohyb obyvatelstva
 • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku
 • Narození
 • Zemřelí
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomické subjekty podle právních forem
 • Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE
 • Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců
 • Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů
 • Dokončené byty
 • Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu
 • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu
 • ČASOVÉ ŘADY
 • Vybrané charakteristiky území
 • Bilance půdy
 • Počet obyvatel
 • Obyvatelstvo podle věku
 • Muži podle věku
 • Ženy podle věku
 • Sňatky a rozvody
 • Narození
 • Potraty
 • Zemřelí
 • Přirozený přírůstek
 • Přistěhovalí
 • Vystěhovalí
 • Přírůstek stěhováním
 • Celkový přírůstek
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem
 • Dokončené byty
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu