Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Na základě Nařízení (EC) 1177/2003, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, organizuje ČSÚ každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností – národní modul šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie.

Od roku 2008 probíhá postupný přechod na zjišťování s využitím elektronických dotazníků v prostředí BLAISE. Proto se šetření v roce 2017 uskuteční dvěma způsoby, částečně klasicky formou papírových dotazníků (PAPI) a zčásti formou elektronického dotazníku (CAPI).

Letošní zjišťování pod názvem "Životní podmínky 2017" (SILC 2017) se uskuteční v době od 4. února do 28. května 2017 u náhodně vybraných domácností. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření je též modul 2017 zaměřený na zdraví dětí, finanční náklady na zdravotní péči a dále téma případné zadluženosti domácností s ohledem na různé půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.

Šetření proběhne ve čtyřech skupinách domácností – v domácnostech nově vybraných do šetření v roce 2017 (panel – 1. vlna), v opětovně navštívených domácnostech vybraných v letech 2016 (panel – 2. vlna), 2015 (panel – 3. vlna) a 2014 (panel – 4. vlna).

Tazatelé v Moravskoslezském kraji navštíví celkem 1 372 domácností. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Ostravě, nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ.

V roce 2017 bude na domácnosti ze 4. vlny dále napojeno navazující šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ).

Získané údaje jsou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě i podle zákona o ochraně osobních údajů. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování údajů váže přísná mlčenlivost, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výpočetní centrum ČSÚ bude dále zpracovávat výsledky jako jen zcela anonymní a agregované údaje.

Kontaktní osoba:
Ing. Eva KRAMOLIŠOVÁ – garant
– telefon: 595 131 212
– mobil: 732 475 135
– fax: 595 131 201
– e-mail: eva.kramolisova@czso.cz