Věkové složení obyvatelstva v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel

 

  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2021
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2020
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2019
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2018
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2017
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2016
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věku v obcích Moravskoslezského kraje nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2015