Tři pětiny domácností v Moravskoslezském kraji využívají auto

 

V Moravskoslezském kraji využívá naprostá většina domácností některý ze způsobu zateplení domů, nejčastěji formou tepelněizolačních oken. Nejrozšířenější energií je elektřina, kterou využívá všech 501 tisíc moravskoslezských domácností. Zemní plyn odebírá 79,3 % z nich. Největší objem energií je spotřebován na vytápění. Většina rodin vlastní počítač a pračku. Sušičky či klimatizace jsou ale výjimkou. Televizi mají téměř všechny domácnosti, které u ní tráví v průměru 30 hodin týdně. V případě aut dáváme přednost benzinu. Vyplývá to z nejnovějších výsledků šetření Energo 2015.

Největší část veškerých energií, které spotřebovaly domácnosti v Moravskoslezském kraji v roce 2015, byla použita na topení. Nejčastěji k tomu domácnosti v kraji využívají dálkově dodávané teplo (48,4 %), zemní plyn (34,6 %) nebo obnovitelné zdroje (25,0 %). Druhý největší podíl spotřeby se vztahuje k ohřevu vody, k němuž se v kraji používá hlavně dálkově dodávané teplo (46,6 %), zemní plyn (29,5 %) a elektřina (21,5 %). Další část využitých energií připadá na osvětlení a chod domácích spotřebičů či na vaření.

Z výsledků šetření Energo 2015 vyplývá, že 86 % obydlených bytů v Moravskoslezském kraji se nachází v domech, jež jsou nějakým způsobem zateplené. Na ekonomické úspoře domácností se v 81 % podílí tepelně-izolační okna, v 53 % zateplení stěn a v 39 % zateplení střechy. Jen necelých 14 % bytů v kraji nevyužívá žádnou formu zateplení, což je po Karlovarském a Jihomoravském kraji třetí nejnižší hodnota.

Nejčastěji používanou energií je elektřina. Domácnosti v Moravskoslezském kraji ji nejvíce využívají na vaření (72,0 %), dále pak na ohřev vody (21,5 %) a jen 5,8 % domácností elektřinou topí. Na elektřině je v domácnosti závislá většina spotřebičů. Průměrná roční spotřeba elektřiny v kraji byla 2 785 kWh/byt a každá domácnost průměrně zaplatila za spotřebu elektřiny 13 tisíc korun ročně.

Výsledky šetření Energo 2015 ukazují, že většina domácností jak celé České republiky, tak i Moravskoslezského kraje je vybavena chladničkou s mrazákem, automatickou pračkou a televizorem. Počítač vlastní téměř 70 % rodin v kraji, naopak sušičku prádla mělo jen necelých 5 % bytů. Myčku nádobí vlastnilo 30,3 % domácností v kraji, což bylo nejméně ze všech krajů ČR.

Vedle elektřiny je dalším hojně využívaným zdrojem energie zemní plyn, a to především na vaření a k vytápění. Rozdíl mezi rodinnými a bytovými domy je v tom, že na celém území České republiky se častěji topí a ohřívá voda plynem v rodinných domech než v domech bytových. Zde obyvatelé využívají spíše nakupované teplo. Na plynu zase častěji vaří domácnosti v bytových domech. Průměrná roční spotřeba zemního plynu v kraji dosáhla 723 m3/byt a domácnost za to vynaložila v průměru zhruba 13 tisíc Kč za rok.

Auto používá v Moravskoslezském kraji více než 61 % rodin. Skoro 84 % z nich jezdí jen jedním vozem, 16 % využívá pro soukromé účely dva a více automobilů. Z téměř 68 % převládají auta na benzin a z 29 % na naftu. Ačkoli na alternativní paliva, jako je LPG nebo CNG, jezdila jen cca 3 % automobilů, je to ve srovnání s ostatními kraji jeden z nejvyšších podílů. Domácnosti v průměru ročně ujedou 7 323 km v ČR a 1 839 km v zahraničí při průměrná spotřebě 6,9 l na 100 km.

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech Energo 2015 proběhlo v období od července 2015 do ledna 2016 ve 20 000 domácnostech na celém území České republiky. Více informací obsahuje publikace Spotřeba paliv a energií v domácnostech i nové číslo Statistiky&My.