Změny v postavení Moravskoslezského kraje v rámci ČR v uplynulé dekádě

 

12. září 2016

Z meziročního vývoje klíčových indikátorů demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje je zřejmé, že řada z nich vykazuje pozitivní vývoj. Vzrostly např. tržby z průmyslové činnosti, zvýšil se rozsah stavební výroby, mimořádným tempem rostly v kraji investice směřované na ochranu životního prostředí. Jsou ale oblasti, především v demografii či v sociální oblasti, kde je naopak meziroční vývoj i v delší časové řadě nepříznivý.

A právě změny v postavení kraje za uplynulých deset let se staly předmětem pozornosti krajských statistiků.

V demografickém vývoji je příznačné, že v přepočtu na 1 000 obyvatel má Moravskoslezský kraj druhý největší úbytek obyvatel jak přirozenou měnou, tak díky migraci. Možná pro někoho překvapivě má tento relativně největší úbytek v obou případech kraj Karlovarský. Za posledních deset let se na této situaci prakticky nic nezměnilo, snad jen to, že před deseti lety měl v přepočtu ještě větší přirozený úbytek obyvatel Zlínský, Jihomoravský a Plzeňský kraj,“ uvedl ředitel Krajské správy ČSÚ Jaromír Kartous.

Vývoj ukazatelů za posledních deset let v sociální sféře Moravskoslezského kraje nevykazuje pozitivní výsledky. V řadě ukazatelů – zaměstnanosti, nezaměstnanosti, kriminalitě či pracovní neschopnosti – zaujímá Moravskoslezský kraj jedenácté až třinácté místo mezi čtrnácti kraji ČR.

Změny v ekonomice je možno sledovat na vývoji regionálního HDP. Ten v kraji sice postupně roste – v roce 2014 oproti roku 2005 o 6,7 procentního bodu –, ale tempo růstu je pomalejší než  průměrných 18,9 procentního bodu za všechny ostatní kraje. Za stejné období však v Jihočeském kraji zaznamenáváme růst jen 3,6 procentní bodu a v Karlovarském kraji dokonce pokles o 6,3 procentního bodu. „Moravskoslezský kraj byl vždy průmyslovým krajem a přes významnou restrukturalizaci je v tomto směru nadále produktivní, když tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na jednoho zaměstnance dosahují 4. nejvyšší úrovně – za krajem Středočeským, Ústeckým a Pardubickým,“ sdělil Jaromír Kartous.

Životní prostředí v kraji je poznamenáno koncentrací těžkého průmyslu a těžby uhlí. V případě emisí základních látek do ovzduší zůstává kraj jedním z nejpostiženějších a dál se pohybuje na posledních příčkách pomyslného žebříčku. Pozitivem je postupné snižování emisí a přibližování se republikovému průměru. Při srovnání investic na ochranu životního prostředí na jednoho obyvatele se kraj postupně dostává mezi tři kraje s největším objemem. „Růst výše investic na ochranu životního prostředí je pro Moravskoslezský kraj, který si nese ekologickou zátěž z minulosti, jednoznačně dobrou zprávou,“ konstatoval Jan Dehner.

 


Kontakty:
Jaromír Kartous
ředitel KS ČSÚ v Ostravě
Tel.: 595 131 242
E-mail: jaromir.kartous@czso.cz

Jan Dehner
oddělení informačních služeb a správy registrů
Tel.: 595 131 232
E-mail: jan.dehner@czso.cz

  • csu_tk_mskraj_postaveni_tz.pdf
  • Prezentace z tiskové konference