Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Objem základní stavební výroby realizovaný středními a velkými stavebními podniky sídlícími v Moravskoslezském kraji dosáhl v roce 2020 celkové částky 9,9 mld. Kč a proti předchozímu roku se snížil o více než čtyři procenta. Meziročně poklesl objem prací jak pozemních staveb o 8,1 %, tak i inženýrských staveb o 1,6 %. Počet zaměstnanců stavebních podniků se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 1,7 %, vzrostla také jejich průměrná mzda, která překročila hranici 33 tis. Kč.

V roce 2020 mělo na území Moravskoslezského kraje sídlo 47 středních a velkých stavebních podniků (podniky s 50 a více zaměstnanci), ve kterých bylo zaměstnáno 5 404 osob. Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 88 osob, tj. o 1,7 %. Produktivita práce (vyjádřená jako přepočet objemu základní stavební výroby (ZSV) na 1 pracovníka) se, zejména z důvodu poklesu objemu ZSV, meziročně snížila z 1 948 tis. Kč na 1 836 tis. Kč, tj. o téměř 6 %. Naopak mzda pracovníků ve stavebnictví se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, a to o 4,6 %. Stavbaři v Moravskoslezském kraji pobírali v průměru 33 172  měsíčně. Při srovnání s ostatními kraji však zůstala mzda jednou z nejnižších a byla o 7 300 Kč pod celorepublikovým průměrem mezd ve stavebnictví.

Základní stavební výroba ve výši 9,9 mld. Kč běžných cen zařadila Moravskoslezský kraj v mezikrajském srovnání na 5. místo, když prvenství držela Praha s objemem ZSV 74,3 mld. Kč, dále následovaly Jihomoravský kraj s 21,7 mld. Kč, Ústecký kraj s 14,4 mld. Kč a Jihočeský kraj s 10,3 mld. Kč. Meziročně poklesla hodnota prací prováděných středními a velkými stavebními podniky se sídlem na severní Moravě o 4,2 %, což odpovídalo výši 434 mil. korun. K poklesu došlo ještě v dalších třech krajích, nejvíce to bylo v Karlovarském kraji o 16,4 %. Naopak nejvyšší nárůst zaznamenali stavbaři v Ústeckém kraji (+16,3 %).

O něco vyšší objem prací v hodnotě 4,6 mld. Kč realizovaly firmy z Moravskoslezského kraje v oblasti inženýrského stavitelství, zatímco v oblasti pozemního stavitelství to bylo 4,5 mld. Kč. Proti roku 2019 se objem práce inženýrského stavitelství snížil o 1,6 %, což bylo méně než v případě pozemního stavitelství (–8,6 %). Mezi kraji dosáhli největšího nárůstu objemu inženýrských staveb podniky v Ústeckém kraji (+34,7 %), k největšímu poklesu došlo v Karlovarském kraji (–20,8 %). Objem ZSV v oblasti pozemního stavitelství vzrostl nejvíce v Královéhradeckém kraji (+27,5 %), v Olomouckém kraji naopak o 25,9 % poklesl.

 • Stavebnictví v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v roce 2020
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz