Stavební povolení v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Stavební úřady v Moravskoslezském kraji v roce 2020 vydaly 7 867 stavebních povolení, což bylo ve srovnání s rokem 2019 o 49 stavebních povolení více. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla meziročně o 7,0 % na 30,5 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše cca 3,9 mil. Kč.

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2020 vydáno 7 867 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl po Středočeském a Jihomoravském kraji třetí nejvyšší počet a představoval 9,1 % všech povolení vydaných v celém Česku. Proti roku 2019 se počet stavebních povolení zvýšil o 49 povolení (+0,6 %). Největší část stavebních povolení vydaných v Moravskoslezském kraji připadlo na inženýrské stavby (42,0 %), dalších 40,4 % povolení bylo vydáno na bytové budovy a zbývajících 17,6 % na nebytové stavby.

V rámci Moravskoslezského kraje připadlo nejvíce vydaných stavebních povolení na stavby v okresech Frýdek-Místek (1 698 povolení, tj. 21,6 % ze všech povolení v kraji) a Opava (1 530 povolení, tj. 19,4 %). V ostatních okresech, s výjimkou okresu Bruntál (771 povolení, podíl 9,8 %), počet vydaných povolení překročil tisícovku. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně zvýšil ve čtyřech okresech, nejvýrazněji o 23,6 % v okrese Bruntál. Meziroční pokles vydaných stavebních povolení byl naopak zaznamenán v okresech Nový Jičín (–10,7 %) a Frýdek-Místek (–2,7 %). Z celkového počtu 3 303 vydaných povolení na inženýrské stavby připadly nejvyšší podíly na okresy Frýdek-Místek (23,4 %) a Nový Jičín (18,0 %), naopak nejmenší na okres Bruntál (11,7 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2020 vydáno stavební povolení, dosáhla výše 30,5 mld. Kč a kraj se tak touto výší zařadil v mezikrajském srovnání na 4. místo za Středočeský kraj, Jihomoravský kraj a Prahu. Proti roku 2019 se v kraji orientační hodnota staveb zvýšila o 2 mld. Kč (+7,0 %). Tempo růstu orientační hodnoty staveb tak bylo v Moravskoslezském kraji vyšší než celorepubliková hodnota, která činila –5,9 %. Ve srovnání s předchozím rokem se orientační hodnota staveb zvýšila pouze v šesti krajích, nejvýrazněji pak v krajích Plzeňském (+19,3 %) a Ústeckém (+15,2 %). K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu téměř o pětinu došlo v kraji Libereckém a Kraji Vysočina. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2020 v Moravskoslezském kraji 3,9 mil. Kč, což představovalo šestou nejvyšší hodnotu mezi kraji Česka. Vyšší hodnoty než celorepublikový průměr ve výši 4,5 mil. Kč na jedno stavební povolení bylo dosaženo v Praze (12,6 mil. Kč), Ústeckém (5,1 mil. Kč) a Jihomoravském kraji (4,8 mil. Kč). Naopak nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení zaznamenal kraj Středočeský (2,7 mil. Kč).

Mezi okresy Moravskoslezského kraje byla zaznamenána nejvyšší orientační hodnota povolených staveb v Ostravě-městě, a to 10,4 mld. Kč (34,1 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). Nejnižší orientační hodnota staveb zůstala v okrese Bruntál (2,3 mld. Kč). V rámci Moravskoslezského kraje byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Ostrava-město (8,1 mil. Kč) a nejnižší v okrese Opava (2,5 mil. Kč).