Stavební povolení v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Stavební úřady v Moravskoslezském kraji v roce 2019 vydaly 7 818 stavebních povolení, což je ve srovnání s rokem 2018 o 359 stavebních povolení více. Orientační hodnota loni povolených staveb vzrostla meziročně o 1,8 % na 28,5 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3,6 mil. Kč.

V Moravskoslezském kraji bylo v průběhu roku 2019 vydáno 7 818 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl po Středočeském a Jihomoravském kraji třetí nejvyšší počet a představoval 9,1 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2018 se zvýšil počet stavebních povolení o 359 povolení (+4,8 %). Na budovy s byty bylo v Moravskoslezském kraji vystaveno 41,7 % povolení, na nebytové stavby připadalo 17,4 %, na stavby na ochranu životního prostředí 18,2 % a na ostatní stavby 22,8 %.

V rámci Moravskoslezského kraje připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Frýdek-Místek (1 746 povolení, tj. 22,3 % ze všech povolení v kraji) a Opava (1 505 povolení, tj. 19,3 %). V ostatních okresech, s výjimkou okresu Bruntál (624 povolení, podíl 8,0 %), počet vydaných povolení překročil tisícovku. Počet vydaných stavebních povolení se meziročně zvýšil ve všech okresech, nejvýrazněji o 11,6 % v okrese Frýdek-Místek. Z celkového počtu 1 420 vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadly nejvyšší podíly na okresy Nový Jičín (24,4 %) a Frýdek-Místek (20,6 %), naopak nejmenší na okres Bruntál (9,4 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno povolení, dosáhla výše 28,5 mld. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na 4. místo (za Středočeský kraj, Hl. m. Prahu a Jihomoravský kraj). Proti roku 2018 se v kraji orientační hodnota staveb zvýšila o 0,5 mld. Kč (+1,8 %). Tempo růstu orientační hodnoty staveb tak byl v Moravskoslezském kraji nižší než republiková hodnota, která činila 15,7 %. Ve srovnání s předchozím rokem se orientační hodnota staveb zvýšila ve všech krajích s výjimkou krajů Plzeňského (–22,1 %) a Královéhradeckého (–14,5 %). K nejvýraznějšímu meziročnímu zvýšení, o polovinu, došlo v Praze a Libereckém kraji. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2019 v Moravskoslezském kraji 3,6 mil. Kč, což představovalo osmé místo mezi kraji České republiky. Průměrnou republikovou hodnotu 4,8 mil. Kč na jedno stavební povolení přesáhla pouze Praha s 12,4 mil. Kč, naopak nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení zaznamenal kraj Středočeský (2,6 mil. Kč).

Mezi okresy Moravskoslezského kraje byla zaznamenána nejvyšší orientační hodnota povolených staveb v Ostravě-městě, a to 7,7 mld. Kč (26,9 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). I přes meziroční nárůst o 21,4 % zůstala nejnižší orientační hodnota staveb v okrese Bruntál (2,5 mld. Kč). V rámci Moravskoslezského kraje byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Ostrava-město (6,0 mil. Kč) a nejnižší v okrese Nový Jičín (2,5 mil. Kč).