Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017

 

Výsledky šetření potvrzují, že Moravskoslezský kraj nemá v rámci České republiky z pohledu množství chovaných hospodářských zvířat žádné klíčové postavení, o čemž svědčí republikové podíly kraje pohybující se od 2,9 % v případě stavů prasat do 7,4 % u stavů koní.

Stavy prasat byly letos proti loňskému roku rozšířeny téměř o pětinu na 43,3 tis. kusů. Významněji zredukovány však byly chovy drůbeže, jejichž počet meziročně klesl o 134 tis. kusů na 737 tis. kusů. Mírný propad zaznamenaly stavy ovcí, naopak rozšíření svých stád vykázali chovatelé skotu, koz a koní.

  • Soupis hospodářských zvířat k 1. dubnu 2017 - komentář
  • Tab. 1 Stavy hospodářských zvířat v Moravskoslezském kraji a porovnání s vývojem v ČR (stav k 1. 4.)
  • Tab. 2 Stavy hospodářských zvířat podle krajů k 1. 4. 2017
  • Více informací naleznete v publikaci: