Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Na webu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou zveřejněny definitivní výsledky SLDB 2011. Dále zde naleznete předběžné výsledky, informace o historii sčítání, obdobných šetřeních v zahraničí, legislativě, ochraně dat a o výsledcích předchozích populačních cenzů.