Regionální účty 2017 – Moravskoslezský kraj

 

Hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2017 v Moravskoslezském kraji 474,3 mld. Kč. Meziročně se objem HDP zvýšil, stejně jako ve všech ostatních krajích. Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty se vyznačovala na rozdíl od republiky nadprůměrným podílem sekundárního sektoru (46,7 %). Naopak hodnoty v primárním a zejména v terciárním sektoru byly pod průměrem České republiky. Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele dosáhla v Moravskoslezském kraji v roce 2016 téměř 82 tis. Kč. Byla tak třetí nejnižší mezi všemi kraji, přičemž za republikovým průměrem zaostávala o více než 30 tis. Kč na obyvatele. Čistý disponibilní důchod domácností dosáhl v roce 2017 své dosavadní nejvyšší hodnoty 250,1 mld. Kč. Při přepočtu na 1 obyvatele však zaostával za republikovým průměrem o cca 23 tis. Kč.

  • Moravskoslezský kraj z pohledu regionálních účtů v roce 2017 - komentář
  • Tab. 1 Makroekonomické ukazatele v Moravskoslezském kraji
  • Kartogram Regionální hrubý domácí produkt podle krajů v letech 2013 až 2017
  • Zdroj dat: