Průmysl v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 sídlilo v Moravskoslezském kraji 234 velkých průmyslových podniků (se 100 a více zaměstnanci), které zaměstnávaly přes 108 tis. osob. I přesto, že se jednalo o 1,4% pokles proti roku 2016, zaměstnávaly průmyslové podniky sídlící v Moravskoslezském kraji ve srovnání s ostatními kraji nejvíce osob. Podíl kraje na České republice činil 12,7 %. Přes sto tisíc zaměstnanců pracovalo ve středočeských průmyslových podnicích (105,7 tis. osob). Vedle Moravskoslezského kraje došlo k meziročnímu úbytku počtu zaměstnanců rovněž v Karlovarském kraji (–2,6 %), ostatní kraje zaznamenaly nárůst, nejvyšší ve Středočeském kraji (+5,7 %).

Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2017

Průměrná hrubá měsíční mzda v moravskoslezských průmyslových podnicích dosáhla v roce 2017 výše 30 503 Kč a byla uprostřed mzdového rozpětí mezi jednotlivými kraji republiky. Proti roku 2016 mzdy vzrostly o 6,7 %, což znamenalo v mezikrajském srovnání čtvrtý nejnižší nárůst. Kraj tak zaostal za celorepublikovým průměrem jak výší mezd (o cca 1 600 Kč), tak i jejich meziročním nárůstem (o 0,4 p. b.).

Podniky v Moravskoslezském kraji utržily v roce 2017 přes 535 mld. Kč za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy, což je o cca 3,3 mld. Kč více než v roce 2016. Jednalo se tak o 0,6% navýšení tržeb a bylo nejnižší ze všech krajů České republiky. Meziroční nárůst o více než 10 procent zaznamenaly kraje Ústecký (+18,8 %), Královéhradecký (+14,3 %) a Středočeský (11,0 %).

Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji
(subjekty s převažující činností v sekci CZ-NACE B, C, D a se 100 a více zaměstnanci se sídlem na území kraje)
Graf 1 Vybrané ukazatele průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji

Kontakt:
Ing. Jan Halva
Krajská správa ČSÚ v Ostravě
tel.: 595 131 233
e-mail: jan.halva@czso.cz

  • Průmysl v Moravskoslezslezském kraji v roce 2017 - komentář
  • Tab. 1 Základní ukazatele průmyslových podniků podle krajů v roce 2017