Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 činila 34 677 Kč a proti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 12,9 %, reálně vzrostla o 9,7 %. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 416,7 tis. osob, což bylo o 0,6 % méně (o 2,6 tis. osob) než před rokem. Meziroční indexy jsou do značné míry ovlivněny vychýlenou základnou minulého roku.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2021 činila 34 677 Kč. Meziročně se zvýšila o 12,9 %, a je tak o 3 968 Kč vyšší než ve stejném období roku 2020 a o cca 3 600 Kč nižší než celorepublikový průměr. Průměrná mzda vzrostla ve všech krajích Česka, nejvýrazněji se nárůst projevil v Královéhradeckém (14,3 %), Karlovarském (14,1 %) a Libereckém kraji (14,0 %). I přes celkově nejnižší meziroční nárůst (8,0 %) zůstává jednoznačně nejvyšší průměrná měsíční mzda v Praze (46 163 Kč), průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji převyšuje o více než 11 tisíc korun. Krajem s nejnižší mzdovou úrovní zůstává s 33 636 Kč Karlovarský kraj, těsně následován Zlínským krajem s 33 856 Kč.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celé Česko vzrostly ve 2. čtvrtletí 2021 o 2,9 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji zvýšila o 9,7 %. Nárůst reálné mzdy byl zaznamenán napříč všemi kraji Česka. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé republice vzrostla o 8,2 %.

Dopady koronavirové krize na zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2021 již neprojevily plošně, v některých krajích došlo k meziročnímu poklesu, jinde počty naopak rostly. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí letošního roku 416,7 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což bylo o 0,6 % méně (o 2,6 tis. osob) než před rokem. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo ještě v Karlovarském (–2,0 %), Ústeckém (–0,4 %) a Zlínském kraji (–0,1 %). Na druhé straně zaznamenali vysoký nárůst počtu zaměstnanců v Praze (+2,1 %), ve Středočeském (+1,7 %) a v Plzeňském kraji (+1,1 %). V ostatních krajích rostly počty do jednoho procenta.

V 1. až 2. čtvrtletí 2021 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 33 162 Kč a byla o 2 524 Kč vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 8,2 %. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zjištěna v Praze a činila 45 336 Kč, čímž převyšovala částku v Moravskoslezském kraji o více než 12 tisíc korun. Nejnižší mzda je již dlouhodobě vyplácena v Karlovarském kraji (31 887 Kč), meziročně se zde zvýšila o 2 339 Kč.

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz