Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2020

 

Výsledky statistik trhu práce za 2. čtvrtletí roku 2020 jsou již znatelně poznamenány opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií koronaviru. Evidenční počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji meziročně poklesl o 4,7 %, což odpovídá 20,9 tis. plně zaměstnaných osob. Průměrná mzda v kraji ve 2. čtvrtletí 2020 činila 30 793 Kč a proti předcházejícímu roku tak klesla o 0,4 %.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 2. čtvrtletí 2020 činila 30 793 Kč. Meziročně se snížila o 0,4 %, a je tak o 122 Kč nižší než ve stejném období roku 2019 a o necelých 3 500 Kč pod celorepublikovým průměrem. V celé ČR se průměrná mzda nominálně naopak zvýšila o 0,5 procentního bodu. Nejvýrazněji se nárůst průměrné mzdy projevil v Ústeckém (2,4 %), Jihomoravském kraji (1,7 %) a Jihočeském kraji (1,6 %). Naopak nejvyšší pokles –2,8 % zaznamenal Liberecký kraj. S jednoznačně nejvyšší mzdovou úrovní zůstává Hl. město Praha (42 435 Kč). Regionem s nejnižší průměrnou měsíční mzdou, který jako jediný nepřesáhl třicetitisícovou hranici (29 514 Kč), byl Karlovarský kraj.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celou ČR vzrostly ve 2. čtvrtletí 2020 o 3,1 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji snížila o 3,4 %. Snížení reálné mzdy bylo zaznamenáno napříč všemi kraji ČR. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé ČR se snížila o 2,5 %.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí 2020 necelých 421 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 3. nejvyšší počet (po Praze a Jihomoravském kraji). Ve všech krajích ČR se počty zaměstnanců snižovaly, nejvýrazněji v Karlovarském (–6,1 %). Druhý nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji (–4,7 %), což představovalo 20,9 tis. osob. Nejnižší meziroční pokles počtu zaměstnanců evidovali v Praze (–1,8 %). Masivnější vlně propouštění nyní nepochybně zabránila podpůrná státní opatření, zejména program Antivirus.

V 1. až 2. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 30 809 Kč a byla o 725 Kč vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 2,4 %. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla zjištěna v Praze a činila 42 689 Kč, čímž převyšovala částku v Moravskoslezském kraji o téměř 12 tisíc korun. Nejnižší mzda je již dlouhodobě vyplácena v Karlovarském kraji (29 585 Kč), meziročně se zde zvýšila o 686 Kč.

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji ve 2. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz