Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

Výsledky statistik trhu práce za první tři měsíce roku 2020 nejsou ještě příliš poznamenány opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií koronaviru. Evidenční počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji meziročně poklesl o 2,4 %, což odpovídá 10,6 tis. plně zaměstnaných osob. Průměrná mzda v kraji v 1. čtvrtletí 2020 činila 30 840 Kč a proti předcházejícímu roku tak vzrostla o 5,4 %.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 1. čtvrtletí 2020 činila 30 840 Kč. Meziročně se zvýšila o 5,4 %, a je tak o 1 588 Kč vyšší než ve stejném období roku 2019 a o cca 3200 Kč pod celorepublikovým průměrem. Nominální růst průměrné mzdy v kraji převyšoval růst mzdy v celé ČR o 0,4 procentního bodu. Nejvýrazněji se nárůst průměrné mzdy projevil v Jihočeském (6,0 %) a Ústeckém kraji (5,8 %). Naopak nejnižší přírůstek 3,1 % zaznamenala již tradičně Praha, čímž se postupně přibližuje ostatním krajům. Přesto zůstává krajem s jednoznačně nejvyšší mzdovou úrovní (42 760 Kč). Regionem s nejnižší průměrnou měsíční mzdou, který jako jediný nepřesáhl třicetitisícovou hranici (29 687 Kč), byl Karlovarský kraj.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celou ČR vzrostly v 1. čtvrtletí 2020 o 3,6 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji zvýšila o 1,7 %. Zvýšení reálné mzdy bylo zaznamenáno napříč všemi kraji ČR. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé ČR se zvýšila o 1,4 %.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly v 1. čtvrtletí 2020 necelých 430 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 3. nejvyšší počet (po Praze a Jihomoravském kraji). Pouze v Praze přetrvával růst počtu zaměstnanců, v 1. čtvrtletí 2020 jich zde meziročně přibylo o 2,3 %. Ve všech ostatních krajích se počty zaměstnanců snižovaly, nejvýrazněji v Karlovarském (–2,9 %) a pak v Moravskoslezském kraji (–2,4 %), což představovalo 10,6 tis. osob.

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz