Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019

 

Výsledky statistik za celý rok 2019 dokládají pokračující dobrou situaci na tuzemském trhu práce. Přestože zaměstnanost v Moravskoslezském kraji meziročně drobně poklesla, nadále se udržuje na velmi vysokých hodnotách. Průměrná mzda v kraji v roce 2019 činila 30 810 Kč a proti předcházejícímu roku tak vzrostla o 7,0 %.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji za 4. čtvrtletí 2019 činila 32 664 Kč. Meziročně se zvýšila o 5,9 %, a je tak o 1 828 Kč vyšší než ve stejném období roku 2018 a o 3,5 tis. Kč pod celorepublikovým průměrem. V porovnání s ostatními kraji byl meziroční nárůst jak v absolutním, tak i procentuálním vyjádření podprůměrný. Nejvýrazněji se nárůst průměrné mzdy projevil v Jihočeském (7,8 %) a Středočeském kraji (7,7 %). Naopak nejnižší přírůstek 5,4 % zaznamenalo již tradičně hlavní město Praha, v němž ovšem zůstává s velkým odstupem nejvyšší mzdová úroveň (44 237 Kč). Regionem s nejnižší průměrnou měsíční mzdou 31 811 Kč je Karlovarský kraj.

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen za celou ČR. Spotřebitelské ceny za celou ČR vzrostly ve 4. čtvrtletí 2019 o 3,0 %, reálně se tak mzda v Moravskoslezském kraji zvýšila o 2,8 %. Zvýšení reálné mzdy bylo zaznamenáno napříč všemi kraji ČR. Reálná kupní síla zaměstnanců v celé ČR se zvýšila o 3,6 %.

Změny ve mzdovém vývoji v kraji doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji zaměstnávaly ve 4. čtvrtletí 2019 necelých 436 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané), což byl mezi kraji 3. nejvyšší počet (po Praze a Jihomoravském kraji). Proti stejnému období roku 2018 byl počet zaměstnanců o 1,0 % nižší (–4,3 tis. osob). Nejrychlejší růst počtu zaměstnanců stále přetrvává v Praze, ve 4. čtvrtletí 2019 jich meziročně přibylo 22,1 tis. (2,6 %). Nárůst zaznamenali ještě v Královéhradeckém (1,3 %) a drobnější i v Jihomoravském kraji (0,1 %); ve Středočeském stagnoval (0,0 %). Ve zbývajících deseti krajích došlo k úbytku počtu zaměstnanců, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (–1,7 %).

V roce 2019 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji 30 810 Kč a byla o 2 014 Kč vyšší než ve stejném období minulého roku. Meziročně tak průměrná mzda vzrostla o 7,0 %, což je po Praze, Vysočině, Plzeňském, Libereckém a Pardubickém kraji šesté nejpomalejší tempo růstu mezd společně s kraji Jihomoravským a Zlínským. Spotřebitelské ceny se v celé ČR zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se mzda v Moravskoslezském kraji zvýšila o 4,1 %.

Nejvyšší průměrná měsíční mzda i přes nejnižší nárůst byla zjištěna v Praze a činila 42 553 Kč. Převyšovala tak průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji o více než 11,7 tis. Kč. Nejnižší mzda 29 962 Kč byla vyplácena v Karlovarském kraji, meziročně se zde zvýšila o 1 987 Kč.

Pozn.: Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Přepočtený počet zaměstnanců vzniká v zásadě přepočtením délky zkrácených pracovních úvazků na normální délku pracovní doby.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce.

 • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 - komentář
 • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz