Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

Výsledky statistik za celý rok 2017 dokládají pokračující velmi dobrou situaci na tuzemském trhu práce. Předběžné údaje podnikových statistik ČSÚ ukazují nárůst evidenčního počtu zaměstnanců, který je provázen zvyšujícím se růstem průměrné mzdy s tím, jak v některých oblastech dochází k nedostatku pracovních sil. V Moravskoslezském kraji je však ve srovnání s ostatními kraji meziroční tempo růstu výše mezd (6,6 %) druhé nejnižší. Průměrná mzda v kraji v roce 2017 činila 26 735 Kč.

Ve 4. čtvrtletí 2017 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku přibylo v Moravskoslezském kraji 4,2 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, to je nárůst o 1,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Moravskoslezském kraji se ve 4. čtvrtletí 2017 proti stejnému období předchozího roku zvýšila o 8,1 %, s ohledem na inflaci za celou ČR tak reálně vzrostla o 5,5 %.

  • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
  • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017