Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Výsledky statistik za 4. čtvrtletí a celý rok 2016 ukazují na pokračující růst na českém trhu práce. Předběžné údaje podnikových statistik ČSÚ ukazují významný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců, který je provázen zvyšujícím se růstem průměrné mzdy s tím, jak v některých oblastech dochází k nedostatku pracovních sil. V Moravskoslezském kraji je však ve srovnání s ostatními kraji nárůst mezd nejnižší.

Ve 4. čtvrtletí 2016 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku přibylo v Moravskoslezském kraji 3,1 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, to je nárůst o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Moravskoslezském kraji se ve 4. čtvrtletí 2016 proti stejnému období předchozího roku zvýšila o 2,3 %, s ohledem na inflaci tak reálně vzrostla o 0,9 %. Za celý rok 2016 průměrná mzda v kraji dosáhla výše 25 171 Kč. Nominálně tak mzda meziročně vzrostla o 3,2 %, reálný růst činil 2,5 %.

  • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 - komentář
  • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2016
  • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016