Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Výsledky statistik potvrzují pokračující trend směřující k rychlejšímu růstu mezd, vysoké zaměstnanosti a prohlubujícímu se nedostatku volné pracovní síly. Ve 2. čtvrtletí 2017 ve srovnání se stejným obdobím loňska přibylo v Moravskoslezském kraji 1,3 tis. zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané, to je nárůst o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Moravskoslezském kraji se ve 2. čtvrtletí 2017 proti stejnému období předchozího roku zvýšila o 6,9 %, s ohledem na inflaci za celou ČR tak reálně vzrostla o 4,7 %.

  • Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2017
  • Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017