Produkce komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2017 vyprodukováno 422 tis. t komunálního odpadu. Z toho největší část 54,8 % tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 15,2 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty, kovy) a 11,4 % objemný odpad (koberce, nábytek). Za posledních 5 let (mezi roky 2012 a 2017) vzrostla celková produkce komunálního odpadu o 8,0 % (tj. o 31,3 tis. t). Při přepočtu na jednoho obyvatele kraje dostaneme hodnotu 350 kg, přičemž v roce 2012 to bylo pouhých 318 kg. To je nárůst o necelých 10 %.

Více než 15% podíl z celkového objemu komunálního odpadu v kraji tvořily odděleně sbírané složky, což odpovídá množství cca 64 tis. t. Množství i podíl takto tříděného odpadu v posledních letech roste, meziročně o více než 4 tis. t, proti roku 2012 dokonce o 11,6 tis. t. Na jednoho obyvatele kraje připadalo 53 kg vytříděného komunálního odpadu, což řadilo kraj do středu pomyslného krajského žebříčku.

Z celkového množství 3,6 mil. t komunálního odpadu, který byl v roce 2017 vyprodukován v České republice, činil podíl Moravskoslezského kraje 11,6 %. Mezi lety 2012 a 2017 vzrostl objem komunálního odpadu na jednoho obyvatele České republiky z 308 kg na 344 kg. Nejméně odpadů v roce 2017 produkovali obyvatelé Libereckého kraje (283 kg), Hl. m. Prahy (312 kg) a Zlínského kraje (315 kg odpadů na hlavu). Na opačném pólu stojí kraje Jihočeský (370 kg), Vysočina (379 kg) a především kraj Středočeský s 399 kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele.

Podíl odděleně sbíraných složek na celkové produkci komunálního odpadu v české republice od roku 2002 neustále roste a v roce 2017 činil 15,3 %. Odděleně sbíraných složek bylo v Česku v roce 2017 vytříděno 53 kg na jednoho obyvatele, nejvíce ve Zlínském kraji (66 kg na obyvatele) a nejméně v Libereckém kraji (37 kg na obyvatele).

Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie (EU) na tom není Česká republika nijak špatně. Poslední údaje z roku 2016 říkají, že menší produkcí odpadu na obyvatele než Česká republika (339 kg) se mohou pyšnit pouze Rumunsko (261 kg) a Polsko (307 kg) (z dalších sledovaných zemí Evropy ještě Srbsko), všechny ostatní státy mají produkci komunálního odpadu na obyvatele vyšší. Nejvíce odpadů produkují obyvatelé Dánska (777 kg na obyvatele) a dokonce i mimo EU stojících Švýcarska (720 kg) a Norska (754 kg).