Příjmy a životní podmínky domácností - 2016

 

Podle výsledků šetření životních podmínek průměrné čisté peněžní příjmy na osobu v domácnosti v Moravskoslezském kraji dosáhly necelých 141 tisíc Kč ročně, reálně tak vzrostly o 3 %. Mezi všemi kraji České republiky byly nejnižší, přičemž za republikovým průměrem zaostávaly o více než 24 tisíc Kč. Nejvíce domácností, a to 43 %, mělo měsíční příjmy na osobu v rozmezí 10 až 15 tisíc Kč.

Výsledky dvanáctého ročníku šetření Životní podmínky přináší údaje týkající se sociální a ekonomické situace domácností. Šetření proběhlo na jaře 2016, hlavní výsledky mapují výši a složení příjmů domácností v kraji v roce 2015, doplňující šetření o subjektivních názorech, materiálním nedostatku jsou spojeny s rokem 2016 s dobou dotazování.

  • Příjmy a životní podmínky domácností 2016 - komentář
  • Tab. 1 Průměrné roční příjmy na osobu podle krajů v roce 2015
  • Tab. 2 Domácnosti podle čistého příjmu na osobu podle krajů v roce 2015
  • Tab. 3 Domácnosti podle počtu členů a krajů v roce 2016
  • Tab. 4 Měsíční náklady domácností na bydlení podle krajů v roce 2016
  • Tab. 5 Domácnosti podle subjektivních názorů na vybrané problémy a krajů v roce 2016
  • Více informací naleznete v publikaci: