Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2017 hlášeno 180,2 tis. nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o necelých 7 tis. případů. Naproti tomu se zkrátila průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti o více než 1 den na hodnotu 48,8 dní. Denně stonalo v průměru 24,1 tis. osob.