Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2020 likvidováno 1 891 požárů, při nichž se zranilo 149 osob a dalších 26 jich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 187,3 mil. Kč a byla tak čtvrtou nejvyšší mezi všemi kraji. Zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši dosahující 1,44 mld. Kč.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR zasahovaly v Moravskoslezském kraji v roce 2020 hasičské sbory při 1 891 požárech, což je o 129 případů méně než v roce předchozím. V horizontu posledních 20 let se jednalo o druhou nejnižší hodnotu. Méně požárů v kraji bylo zaznamenáno pouze v roce 2017 (1 828 požárů), stejný počet byl evidován v roce 2016 (1 891 požárů). Naopak nejvíce požárů v kraji bylo likvidováno v roce 2003 (2 993 požárů).

V roce 2020 se také snížila přímá škoda způsobená požáry. Její výše dosáhla 187,3 mil. Kč a proti předešlému roku se snížila o 15,9 % (pokles o 35,5 mil. Kč). Průměrná přímá škoda na jeden požár pak dosáhla 99 tis. Kč (mezi kraji čtvrtá nejnižší hodnota ve sledovaném období) a proti roku 2019 byla nižší o 11,2 tis. Kč (pokles o 10,2 %).

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2020 dosáhla částky 1 443,7 mil. Kč a představovala více než sedmi a půl násobek hodnoty přímých škod. Z tohoto pohledu se jednalo o „nejúspěšnější“ rok za posledních dvacet let.

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví a životech. V roce 2020 při požárech v kraji zemřelo 26 osob a dalších 149 bylo zraněno. Za dvacet let zahynulo při požárech v Moravskoslezském kraji celkem 317 osob a zraněno bylo v součtu 2 728 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl právě uplynulý rok s 26 usmrcenými osobami, z pohledu počtu zraněných pak rok 2003 s 200 osobami.

Ze srovnání okresů v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2020 lze vysledovat, že nejvíce požárů vypuklo v okrese Ostrava-město, a to 612 požárů (32,4 % z krajského celku). V relativním vyjádření dopadl nejhůře okres Bruntál s 2,3 požáru na 1 000 obyvatel. Naopak nejnižší počet požárů byl likvidován v okrese Nový Jičín – 178 (9,4 % krajského celku) a to i v relativním vyjádření (1,2 požáru na 1 000 obyvatel). K navýšení počtu požárů proti předchozímu roku došlo pouze v okrese Bruntál.

Na celkovém počtu požárů v Česku v roce 2020 se Moravskoslezský kraj podílel 10,9 % a tento podíl byl třetí nejvyšší. Nejvíce požárů vypuklo ve Středočeském (2 610 požárů) a Ústeckém kraji (1 939 požárů), nejméně v Karlovarském kraji (672 požárů). Meziročně se zvýšil počet požárů pouze ve Zlínském kraji (+1,1 %), na Vysočině (+0,7 %) a v Plzeňském kraji (+0,3 %). Naopak nejvýraznějšímu pokles zaznamenali v Olomouckém kraji (–15,5 %). Po přepočtení na 1 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,6 požáru držel společně s krajem Jihočeským ve středu žebříčku. Nejnižší a tím i nejlepší hodnoty 1,2 ‰ dosáhly kraje Jihomoravský a Zlínský. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázal s 2,4 ‰ Ústecký kraj. Srovnáme-li všechny kraje z hlediska absolutní i relativní částky škod způsobených požáry v roce 2020, pak Moravskoslezský kraj dosáhl čtvrté nejnižší hodnoty při přepočtu na 1 požár (99 032 Kč) a v absolutním vyjádření čtvrté nejvyšší hodnoty.

Nepříznivě vyznělo pro Moravskoslezský kraj porovnání z pohledu počtu zraněných a zemřelých. Počet zraněných byl třetí nejvyšší v ČR, více jich bylo zraněno už jen ve Středočeském (181 osob) a Ústeckém kraji (171 osob). Počet 26 usmrcených osob při požárech na území Moravskoslezského kraje pak byl absolutně nejvyšší mezi kraji. Naopak nejméně lidí zahynulo v souvislosti s požáry v roce 2020 v Olomouckém kraji (1 osoba).

 • Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2020
 • Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2020
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz