Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2019

 

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2019 likvidováno 2 020 požárů, při nichž se zranilo 163 osob a dalších 15 jich přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 222,7 mil. Kč a byla tak čtvrtou nejvyšší mezi všemi kraji. Zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši přesahující 598 mil. Kč.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR zasahovaly v Moravskoslezském kraji v roce 2019 hasičské sbory při 2 020 požárech, což je o 13 případů méně než v roce předchozím. V horizontu posledních 20 let se jednalo o třetí nejnižší hodnotu, méně požárů v kraji bylo zaznamenáno v letech 2017 (1 828 požárů) a 2016 (1 891 požárů). Oproti tomu nejvíce požárů v kraji bylo likvidováno v roce 2003 (2 993 požárů).

Ačkoliv se počet požárů meziročně mírně snížil, přímá škoda způsobená požáry v roce 2019 ve výši 222,7 mil. Kč se proti předchozímu roku o dvě třetiny zvýšila (nárůst o 89,4 mil. Kč). Jedním požárem pak byla v roce 2019 způsobena průměrná škoda ve výši přibližně 110 tis. Kč (mezi kraji šestá nejnižší hodnota ve sledovaném období) a proti roku 2018 se téměř dvojnásobila.

Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2019 dosáhla částky 598,1 mil. Kč a představovala více než dvou a půl násobek hodnoty přímých škod. Z tohoto pohledu „nejúspěšnějším“ byl rok 2005, kdy byla způsobena přímá škoda ve výši 94,5 mil. Kč a uchráněné hodnoty dosahovaly téměř sedminásobku.

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2019 při požárech v kraji zemřelo 15 osob a dalších 163 bylo zraněno. Za dvacet let zahynulo při požárech v Moravskoslezském kraji celkem 299 osob a zraněno bylo v součtu 2 663 osob. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2008, kdy při požárech zemřelo 25 osob, z pohledu počtu zraněných pak rok 2003 s 200 osobami.

Ze srovnání okresů v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2019 lze vysledovat, že nejvíce požárů vypuklo v okrese Ostrava-město, a to 669 požárů (33,1 % z krajského celku). Rovněž v relativním vyjádření „zvítězila“ Ostrava s 2,1 požáru na 1 000 obyvatel. Naopak nejnižší počet požárů byl likvidován v okrese Bruntál – 184 (9,1 % krajského celku), v relativním vyjádření to bylo s hodnotou 1,3 požáru na 1 000 obyvatel v okrese Opava. Ke vzrůstu počtu požárů proti předchozímu roku došlo ve třech okresech kraje – v Bruntálu, Novém Jičíně a zejména v Ostravě-městě.

Na celkovém počtu požárů v ČR v roce 2019 se Moravskoslezský kraj podílel 10,7 % a tento podíl byl třetí nejvyšší. Nejvíce požárů vypuklo ve Středočeském (2 871 požárů) a Ústeckém kraji (2 124 požárů), nejméně v Karlovarském kraji (703 požárů). Po přepočtení na 1 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,7 požáru držel společně s krajem Královéhradeckým na pátém místě, nejnižší hodnoty 1,2 ‰ a tím i prvního místa dosáhl Zlínský kraj. Nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vykázal Ústecký kraj (2,6 ‰). Srovnáme-li všechny kraje z hlediska absolutní i relativní částky škod způsobených požáry v roce 2019, pak Moravskoslezský kraj dosáhl šesté nejnižší hodnoty při přepočtu na 1 požár (110 270 Kč) a v absolutním vyjádření čtvrté nejvyšší hodnoty.

Nepříznivě vyznělo pro Moravskoslezský kraj porovnání z pohledu počtu zraněných a zemřelých. Počet zraněných byl třetí nejvyšší v ČR, více jich bylo už jen ve Středočeském kraji (216 osob) a Praze (173 osob). V počtu zemřelých byl náš kraj s 15 usmrcenými osobami dokonce na druhém místě, když nejvíce osob zemřelo ve Středočeském kraji (19 osob). Nejméně lidí zahynulo v souvislosti s požáry v roce 2019 v Jihomoravském kraji (4 osoby).

 • Požáry v Moravskoslezském kraji v roce 2019 - komentář
 • Tab. 1 Požáry podle okresů v roce 2019
 • Tab. 2 Požáry podle krajů v roce 2019
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz