Podmínky pro život na severní Moravě sleduje i ČSÚ

 


Ostrava, 22. listopadu 2011


Předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová při své pracovní návštěvě severní Moravy ocenila význam regionu pro hospodářství celé republiky. Při setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem ho ujistila, že úřad sleduje vývoj regionálních dat nejen o čistě ekonomických ukazatelích, ale i o demografickém vývoji a situaci životního prostředí. Iva Ritschelová se už dříve aktivně podílela na snaze sledovat vývoj životního prostředí v regionech a jeho dopadu na obyvatelstvo, aby tento problém nebyl podceňován.

Jedním z cílů setkání bylo osobní představení ředitele nově zřizovaných krajských správ ČSÚ, které mají posílit spolupráci regionálních samospráv a nabídnout pomoc při řešení lokálních problémů mapováním statistických podkladů. Od 1. ledna 2012 se tak hlavním partnerem pro státní úřady, firmy i obyvatelstvo na severní Moravě stává Krajská správa ČSÚ Moravskoslezského kraje, zastoupená jmenovaným ředitelem Jaromírem Kartousem.

„Všude se mluví o překročení sedmimiliardové hranice počtu obyvatel planety. Náš kraj má ale právě opačné problémy – počet obyvatel u nás dramaticky klesá,“ upozorňuje na aktuální údaje Kartous. V regionu je historicky nejméně lidí za celou dobu existence Moravskoslezského kraje. Ještě v roce 2009 byl kraj, co se týče lidnatosti, na první příčce v zemi. Žil tu jeden a čtvrt milionu lidí. Tedy více než v Praze nebo Středočeském kraji, které skončily na dalších místech. Jen o rok později se situace radikálně změnila a Moravskoslezský kraj se propadl na třetí příčku a nemá už ani tolik obyvatel jako hlavní město před rokem.

Důvodem je podle dlouhodobých průzkumů ČSÚ odliv lidí z regionu. „Od roku 1993 se každoročně více lidí stěhuje pryč a méně jich sem přichází,“ vysvětluje migrační saldo Kartous. Skutečně vysoký odchod obyvatel zaznamenávají statistiky od začátku krize v roce 2008. Nejvíce postiženým okresem v regionu je Karviná, odkud jen za poslední rok odešlo skoro 2,5 tisíce obyvatel.

Obecně se předpokládá, že lidé odcházejí především do Prahy. To ale není úplně pravda. Nejvíce obyvatel (2 368 osob) se vystěhovalo do ciziny, především za prací. A i když je na druhém místě právě Praha, velké množství severomoravanů zamířilo na jižní Moravu nebo na Olomoucko.

Odchod do zahraničí a do Prahy za lepšími pracovními možnostmi a vyššími výdělky dokazují data o míře nezaměstnanosti nebo průměrných mzdách. Odliv obyvatel kvůli životnímu prostředí ale už tak jasně statistiky nepotvrzují. Pravidelně sledované emise škodlivin v ovzduší v regionu totiž v posledních letech klesají. I přes problémy s ovzduším v uplynulých týdnech se ukázalo, že množství vypouštěných škodlivin do ovzduší je např. se středními Čechami srovnatelné. Z mezikrajového srovnání vývoje objemu investic do životního prostředí je však zřejmé, že rychlost procesu zlepšování životního prostředí v regionu by mohla a měla být větší.


Kontakty:

Český statistický úřad Ostrava
Repinova 17
702 03 Ostrava 2
Tel.: 595 131 211
www.ostrava.czso.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
www.kr-moravskoslezsky.cz

  • OstravaTK_2011_11.ppt
  • OstravaTK_2011_11_tisk_ zprava.doc