Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

V průběhu roku 2017 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 3 993 osob. Na tomto úbytku se z necelých dvou třetin podílela migrace obyvatelstva. S výjimkou počtu živě narozených, který proti roku 2016 mírně vzrostl, vykázaly ostatní ukazatele mající přímý vliv na pohyb obyvatelstva (počty zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých) negativní vývoj. Platí to zejména v případě počtu zemřelých, neboť v roce 2017 skonalo nejvíce osob od roku 1995. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) tak nadále zůstávají nejvyšší v celé České republice, a jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně vyšší. Jako pozitivní demografické jevy lze označit meziroční nárůst počtu sňatků a pokračující tendenci poklesu počtu rozvodů.

  • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v roce 2017 - komentář
  • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2017
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v roce 2017
  • Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji v letech 2010 až 2017