Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2018

 

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se za prvních 6 měsíců roku 2018 snížil o 1 574 osob. Na tomto úbytku se výrazněji (cca z 54 %) podílela přirozená měna obyvatelstva. Jako pozitivní lze označit obrat ve vývoji demografických ukazatelů majících primární vliv na pohyb obyvatelstva, tedy počty narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) zůstávají v absolutním vyjádření i nadále nejvyšší v celé České republice, přesto jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku výrazně nižší. Nadále pokračovala tendence nárůstu počtu sňatků a poklesu počtu rozvodů.

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2018 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2018
 • Kontakt:
  Ing. Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  tel.: 595 131 232
  e-mail: jan.dehner@czso.cz