Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se za první 3 měsíce roku 2018 snížil o 1 136 osob, přičemž ze dvou třetin (66,7 %) se na tom podílela přirozená měna obyvatelstva. Jako pozitivní lze označit obrat ve vývoji demografických ukazatelů majících primární vliv na pohyb obyvatelstva, tedy počty narozených, zemřelých, přistěhovalých i vystěhovalých. Výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) však zůstávají i nadále nejvyšší v celé České republice, přesto jsou ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 výrazně nižší. Sňatků a rozvodů meziročně mírně ubylo.

 • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018
 • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018
 • Kontakt:
  Ing. Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  tel.: 595 131 232
  e-mail: jan.dehner@czso.cz