Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje se za prvních 9 měsíců roku 2017 snížil o 3 280 osob. Na tomto úbytku se ze dvou třetin podílela migrace obyvatelstva. Velmi vysoký počet zemřelých v 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 (10 188 osob) spolu s nižším počtem živě narozených dětí (9 040 osob) mělo za následek výrazné zvýšení meziročního salda přirozené měny obyvatelstva. V absolutním vyjádření (–1 148 osob) to bylo nejvíce mezi všemi kraji ČR, ale při přepočtu na 1 000 obyvatel vykázal horší výsledek Karlovarský kraj. Obdobná situace je v případě migračního salda – to bylo mezi všemi kraji absolutně největší (–2 132 osob), v relativním vyjádření (–2,4 osoby na 1 000 obyvatel) na tom byl hůře opět Karlovarský kraj (–2,9 ‰). Počet sňatků se meziročně zvýšil, počty rozvodů byly nižší.

  • Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Tab. 1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017